Spiritueel Wakker

Spiritueel en paranormaal forum
 
IndexInloggenRegistreren
DIT FORUM IS GESLOTEN!! * * (gezien het feit dat er geen mogelijkheid is om het forum op slot te zetten maar alleen definitief te verwijderen, heeft het alleen nog een functie als data bank * *

Deel | 
 

 De nieuwe Tijd

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 61
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: De nieuwe Tijd   ma 5 nov - 21:08


Mariposa schreef:
Lemuria
7. Kadumah Elohim                         Onthulde goddelijkheid – een extra dimensie

8. Rochev Ba’a’ra’vot                      Ruiters van het Licht – wijsheid en verantwoordelijkheid

9. Shechinah-Esh                             De violette vlam van uitbreiding en genezing

                  Derde driehoeksvorming

De lagen 7, 8 en 9 van ons interdimensionale DNA worden door Kryon als de Lemurische lagen worden getypeerd. Lemurië is een continent dat in de Stille Oceaan is verdwenen. Het continent wordt ook wel aangeduid als Mu. Alleen Polynesië is van het centrale gedeelte van het continent overgebleven. Als beschaving heeft Lemurië enkele miljoenen jaren bestaan zonder tot de derde dimensie van dualiteit beperkt te zijn. Maar zo’n 100.000 jaar terug begon het frequentieniveau van de Lemuriërs te dalen. Deze informatie is in overeenstemming met de Openbaringen van Sirius, als we aannemen dat het grote genetische experiment aan de mensheid toen al was voltooid en de duistere krachten op aarde aan invloed wonnen. Atlantis bestond in die tijd al zo’n 100.000 jaar bestond en beide beschavingen waren het ideologische gronden oneens met elkaar. Er wordt verteld dat zo’n 25.000 jaar terug Lemurië en Atlantis met elkaar slaags raakten. Daardoor daalde het frequentieniveau van een groot aantal Lemuriërs nog meer. Aan het eind waren er geen winnaars. De priesters van Lemurië vertelden daarop aan de inwoners van Lemurië dat hun land naar de bodem van de oceaan zou zinken. 25.000 Lemuriërs verlieten hun woonplaats op tijd en vestigden zich onderaards in de berg Mount Shasta in het Noorden van wat nu Californië heet. Dat was rond 12.000 jaar terug, zo’n 1.500 jaar vóór de ondergang van Atlantis.Mount Shasta, foto genomen tijdens de Kryon Summer Light Conference van 2006

De Lemuriërs werden onderdeel van een onderaardse beschaving die Agartha wordt genoemd. Het culturele en bestuurlijke centrum van Agartha heet Shamballa. Het is een verborgen rijk dat vrede, harmonie, balans en onvoorwaardelijke liefde kent. Er zijn niet alleen buiten-aarde mensen, maar ook binnen-aarde mensen. De Lemurërs kregen van Shamballa toestemming om zich in een grote onderaardse ruimte in Mount Shasta te vestigen. Hun stad staat bekend als Telos, wat ‘communicatie met de Geest’ betekent. Aurelia Louise Jones vormt het medium voor Adama van Telos, de spirituele leider en hoofd van de Lemurische Raad van het Licht. Volgens haar bestaat Lemurië nog steeds in de vierde of vijfde dimensie, niet zichtbaar voor waarneming uit de derde dimensie. Voor de mensen die ooit op Lemurië hebben geleefd is het een troost dat hun geliefde continent voortleeft als het Nieuwe Lemurië. Dat deel van Lemurië dat trouw bleef aan het Licht en aan Haar heilige roeping werd opgeheven naar de vierde dimensie ten tijde van de catastrofe. Lemurië werd nooit totaal vernietigd, alleen het drie-dimensionale aspect ervan. Adama van Telos merkt op:

Nu de sluier tussen de dimensies steeds maar dunner wordt, willen we jullie verzekeren dat jullie geliefde Lemurië in een niet al te verre toekomst zich in haar Schittering en Glorie aan jullie zal manifesteren op een zeer fysieke en tastbare wijze. Als jullie je openen tot een hoger bewustzijn en bijhorende manier van leven en als jullie je reinigen van alle verdraaide en onjuiste geloofssystemen die jullie in de laatste millennia hebben omarmd, dan zullen jullie je geliefde Moederland terugzien en mogelijk de toestemming ontvangen om door Haar ontvangen te worden met alle Liefde en Schittering die Zij heeft te bieden. Ten tijde van de ontploffing werden Lemurië en wat zij vertegenwoordigde voor deze planeet opgeheven naar een vier-dimensionale frequentie. Lemurië floreerde verder als beschaving en ontwikkelde zich tot het niveau van perfectie en schoonheid die zij nu heeft bereikt met hen die toentertijd kans zagen met ons mee te komen. (‘About Lemuria and Telos’. Zie: Telos)

Telos is een lichtstad die inmiddels tot de vijfde dimensie is geëvolueerd. Dit Nieuwe Lemurië speelt een belangrijke rol bij de overgang naar de Nieuwe Tijd en wordt vaak genoemd in de boodschappen van Kryon die aan de twaalf lagen van DNA zijn gewijd. De jaarlijkse Kryon Summer Light Conferences vinden bij Mount Shasta plaats. De vijf-dimensionale Lemuriërs uit de heilige berg worden uitgenodigd deze conferenties bij te wonen. Tijdens een conferentie bij Mount Shasta merkte Kryon op:

[Laag 7] heeft je hele leven liggen sluimeren in afwachting van de vestiging van een speciale energie op aarde. De laag vibreert met dezelfde melodie (‘tune’) als die bewoners van Telos die in deze conferentieruimte verblijven en zij wordt de Lemurische laag genoemd […] Hoe hoger het niveau van deze laag trilt, des te sneller zij gaat. Hoe meer oscillaties per tijdseenheid erin aanwezig zijn, des te meer zal de tijd uitdijen en des te gemakkelijker zullen de mensen uit de berg jullie kunnen begroeten. (‘The Lemurian Connection', June 2004)

Laag 7 is in het Solara, de taal van het oude Lemurië, de meester-laag, het sterrenzaad van de Pleiaden. Activering van laag 7, de laag van onthulde goddelijkheid, kan bijzondere vermogens terugbrengen. Laag 7 had voor de Lemuriërs namelijk de betekenis van een extra dimensie. Zij hadden geen microscopen of telescopen nodig om te weten hoe de macro- of de microkosmos in elkaar zit. Want in een verhoogde staat van bewustzijn waren zij één met de kosmos en konden zij simpelweg waarnemen hoe een menselijke cel of ons zonnestelsel in elkaar zat. Laag 8 is net zoals laag 7 van de Pleiaden afkomstig. Het is de individuele Akasha-kroniek, het boek van al onze levens.

Het getal 7 is het mystieke getal en dat past uitstekend bij de extra dimensie die bij laag 7 ontwaakt. Het getal 8 is het getal van verantwoordelijkheid, omdat verantwoordelijkheid en wijsheid ontspringen aan de balans die door het getal 8 wordt verbeeld. Een liggende 8 vormt de lemniscaat die voor oneindigheid staat. Omdat God volgens Genesis de wereld in zes dagen geschapen heeft en op de zevende dag rustte van al het werk dat Hij scheppend had verricht, wordt het getal 8 in onze cultuur met de eeuwigheid verbonden. 7 is het getal van de evolutie, en 8 staat buiten de tijd. De achtste dag is de dag van de eeuwigheid en de opstanding. Kryon wijst er in dit verband op dat als we interdimensionaal worden de lineaire tijd als referentiekader steeds meer wegvalt. In toenemende mate gaan we ervaren dat alles tegelijkertijd plaatsvindt. Al die vorige levens die Leviahnarah zo mooi in een lineaire reeks kan presenteren zijn in het hier en nu als energieën en talenten aanwezig. Daarom kun je beter van parallelle levens dan van vorige levens spreken:

Wanneer je interdimensionaal wordt, bestaat er geen lineaire tijd meer. Tijd en afstand worden irrelevant. In deze nieuwe aarde-energie zijn alle jij’s uit je vorige levens samen aanwezig in het nu en zij vertegenwoordigen in dit leven één energie. Je huidige leven is er een met attributen van alles wat ooit was, en met mogelijkheden van alles wat ooit zijn kan. Welkom tot wat de meesters voelden. Want deze ervaring is de voorbode tot de DNA-activering die zij allen hadden. (‘The Spiritual Winter’, August/September 2004)

In beschrijvingen van grote leermeesters op aarde treffen we inderdaad vaak een moment aan dat zij zich bewust worden van hun vorige levens en het ene leven na het andere aan zich voorbij zien trekken. Zij lezen als het ware de bladzijden uit hun levensboek. Normaal gesproken doen wij dat pas nadat we overleden zijn en aan de andere kant vertoeven. Tot voor kort hadden we daarbij zelfs nog de keuze om het boek ongelezen te laten. Vanwege het aanbreken van de Nieuwe Tijd is het lezen van het levensboek echter verplicht is gesteld. Aan het eind van de jaren tachtig, begin jaren negentig is een nieuwe verordening van kracht geworden. Ieder mens moet vanaf die tijd lering uit het eigen levensboek trekken. Maar ook de mensen op aarde zijn met een dergelijke uitzuivering bezig. Want het blijkt dat we tijdens onze slaap uittreden uit ons lichaam: 'Voor alle duidelijkheid, ook de mensen die op aarde leven in een stoffelijk lichaam lezen hun levensboeken als zij ‘s nachts uit hun lichaam zijn. Iedereen, zowel boven als beneden, is dus met hetzelfde grote werk van uitzuivering bezig. Elke mens op aarde.' (Thea Terlouw, De cyclus van leven en dood, p. 246)

Laag 9 wordt door Kryon als de vlam van expansie, van uitbreiding getypeerd. Het is de laag die in verbinding staat met het kosmische raamwerk (‘cosmic lattice’) dat verantwoordelijk is voor alle energie in het heelal, voor het zinvol toeval in ons leven (synchroniciteit), voor ons vermogen tot mede-schepping en voor liefde. Laag 9 kan zijn voelsprieten tot in de verre kosmos uitbreiden en zorgt voor de verbinding tussen de bouwstoffen van ons lichaam en de uitgestrektheid van de kosmos. De vlam van uitbreiding vormt daarmee de brug naar de verborgen energiebron van het heelal, maar ook naar het menselijk genoom. Het is de laag van genezing. Omdat negen het getal van voltooiing is, staat deze laag tamelijk op zichzelf. Negen vormt de brug naar ascensie, genezing, waardering voor jezelf en meesterschap. Het is de enige laag van ons DNA die gekoppeld is aan een verrezen meester, aan St. Germain van wie wordt verteld dat hij ooit de tovenaar Merlijn is geweest en als graaf St. Germain na zijn ascensie nog driehonderd jaar lang op aarde is gebleven. St. Germain is de meester-alchemist van de violette vlam. Violet is de kleur in het lichtspectrum met de hoogste trilling en daarmee een geschikt instrument om lagere frequenties te transformeren:

Aangezien deze kleur de hoogste trillingsfrequentie bevat die zichtbaar is voor het blote oog, heeft zij de macht om alle frequenties die op een lager niveau verblijven te veranderen. Violet is de laatste kleur van de regenboog, voordat ze verandert in ultraviolet en vervolgens in het Licht wordt weerspiegeld. Deze kleur bevat bijgevolg de hoogste codering van symbolen en kan worden gebruikt om omringende omstandigheden te veranderen. (Norman Milovich & Shirley McCune, Het licht zal je bevrijden, p. 205)

Opvallend is dat de Openbaringen van Sirius kinderen die in het jaar 2000 geboren zijn met negen actieve strengen DNA omschrijven als Kinderen van de Violette Alziel. Zij zouden bij nadering van het jaar 2012 een belangrijke rol op aarde gaan spelen. Het zijn geïncarneerde strijders die op de violette straal reizen. Verder menen de Siriërs:

Negen is de voltooiing en de omvatting van alle numerieke archetypen, en met zijn vibratie, driemaal drie-eenheid, zal de prachtige bibliotheek van alle kosmometrische patronen symbolisch in jullie worden geregistreerd en afgedrukt. Evenals de drie-eenheid der drie-eenheden van de Egyptenaren, bestaande uit negen Neteru (archetypen van kosmische orde en verordening), zullen ook jullie – als lichtdragers van negen koorden van kosmisch licht - de belichaming worden van kosmometrische verhoudingen van iedere vibratie door heel de Schepping. (Patricia Cori, Geen geheimen en geen leugens meer, pp. 203-204)

Meetkundig wordt het getal negen onder meer gesymboliseerd door de nonagoon, de regelmatige negenhoek die niet met behulp van een liniaal en een passer geconstrueerd kan worden. In het rooster van negen van Willem Versteeg vormen 7, 8 en 9 de vormkant, karakter-kant en essentie van de essentie-getallen:

De 7 laat ons zien dat de basisvorm in de schepping verbonden is aan het getal 7. De vorm is teruggebracht tot zijn essentie, anders gezegd, drukt zich uit in bijvoorbeeld de zeven kristalstructuren, de onmogelijkheid om een cirkel te verdelen in zeven. De zeven dagen van de week. De zeven basisvormen die de schilder Cezanne heeft benoemd. De 8 is het moment dat de vorm wegvalt. Hier is alleen nog karakter en essentie. Het karakteristieke van de essentie is die wereld buiten de vorm. 8 moet dus wel het oneindige voorstellen. De wereld die achter de vorm schuilgaat. 9 is dan de essentie van de essentie. 3 x 3. De voltooiing. Het scheppingsproces bij uitstek. (‘Hoe ik innerlijk contact kreeg met de betekenis van het enneagram’)

Bron: http://home.wanadoo.nl/herbert/lezingen/Lemuria.htm


Liefs
Mariposa (flw)


Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 61
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: De nieuwe Tijd   ma 5 nov - 21:10


romeo schreef:
over Lemurie hebben wij ( Maíre en ik) meerdere channelingen gedaan, hieronder een verslag van een channeling enkele weken gelden die ik graag met jullie wil delen

In welke periode heeft Lemurie bestaan
Lemurie heeft bestaan van 90-000 jaar voor Chr tot ca. 50.000 voor Chr

hoe zagen de aardbewoners en de lumerianen er in de begintijd uit?
De lemurieanen waren donker tot donkerblond van haarkleur en de vrouwen lichtblond, hun lengte was langer dan die van jullie, hadden overwegend blauwe ogen, waren zeer intelligent en heel sociaal. De bewoners van de aarde waren nog in het stenen tijdperk, leefden in grotten voor het grootste gedeelte, verder vergelijkbaar met de huidige mens op aarde

Heeft de mens altijd een lichaam gehad of hij zij ook alleen energie geweest?
de aardlingen hebben altijd een lichaam gehad, de ontwikkeling bij de mens duurde alleen veel langer

is de mens door evoluitie van aap afgestamd
nee

hoe is de mens op aarde gekomen?
de mens is op aarde gekomen door inmenging van de bewoners van de pleyaden

is de mens een creatie van buitenaardsen / pleyadiers?
een mix van buitenaardsen waaruit de mens is ontstaan

is de mens gecreëerd om de aarde te bewonen en onder controle te houden of om een andere reden?
om beide redenen,
de mens is gecreerd om de planeet te bewonen, te bewerken en om de planeet te laten ontwikkelen,
de aarde ligt in het melkwegstelsel, niet in de pleyaden, om de controle over de aarde te behouden was de mens nodig,
zie het als het onderhouden van een tuin, om alles te kunnen laten ontwikkelen in die tuin en tot bloei te brengen is bewerking nofig en ook voeding waarna er controle overblijft, zo ook met de aarde

is de aarde ooit opgezet door buitenaardse rassen als een levende bibliotheek die bestudeerd kon worden door de buitenaardsen?
dat klopt, maar was er eerst voeding en ontwikkeling nodig om van te kunnen leren

Volgens vorige gesprekken zijn wij geboren in Lemuirie, zijn wij geboren als buitenaardse of gecreeerd als aardling
jullie waren net als wij, de eerst geborenen op aarde dus rechtstreeks afstammelingen van de buitenaardsen, een mix van buitenaardsen dus

is het bewustzijn van ons ook gecreëerd of was het er al en is het gekoppeld?
met het creeren van de mens werd zijn lichaam en psyche gecreëerd, het bewustzijn van de mens is hiermee ook gecreëerd,
door buitenaardse invloeden werd de mens met de psyche gecreëerd door pleyadiers,
het oneindig bewustzijn werd hierdoor automatisch gecreëerd

kunnen jullie die laatste zin anders aan ons toelichten?
de pleyadiers hebben de psyche van de mens gecreëerd waardoor de mens ontwikkelde qua psyche met buitenaardse invloeden.
buitenaardsen hebben geen psyche
door dit te creeeren werd automatisch het bewustzijn

wat bedoelen jullie met psyche?
je psyche is je ik je ego en je bewustzijn

wat hebben buitenaardsen niet van deze 3
buitenaardsen hebben geen ego
alleen bewustzijn wat weer afhangt van het ras
daarnaast is ik je ego

waarom stopt de ego en het ik bij het einde van een leven en waarom wil het bewustzijn verder onwikkelen? hoe zit hoger plan voor het bewustzijn?
het ego of ik is mensbepalend en is bij ieder leven anders, en start bij ieder leven opnieuw
het bewustzijn zijn alle ervaringen, alle lessen en alle herinneringen en gaat met ieder leven mee waardoor het bewustzijn kan groeien

door wie is het hoger plan gecreëerd voor ieder bewustzijn?
het hoger plan is gecreëerd door de pleyadiers,
dit is een hoger plan voor ieder bewustzijn op aarde
het hoger plan is de uiteindelijke ontwikkeling van de aarde en haar bewoners
omdat de aarde een soort studieobject is van de pleyadiers,
een kindje van de buitenaardsen,
hebben zij daar een hoger doel aan gekoppeld

is het mogelijk dat we hierover een verduidelijking krijgen bijvoorbeeld in de vorm van een droom of kan ik deze verduidelijking ergens lezen, of leren we dit vanzelf?
de vraag, het onderwerp is een zware materie
de antwoorden die jullie net hebben gekregen niet voldoende om het volledige hogere doel te begrijpen
om het te begrijpen is ontwikkeling nodig waar jullie middenin zitten
geen mens zal jullie info voor waar aannemen mits in dezelfde ontwikkeling
om het volledig te willen en kunnen begrijpen zullen dromen en info via schrift zich vanzelf aandienen wanneer de tijd daar is

zijn alle mensen op aarde ooit geboren in lemurie of atlantis als creatie van buitenaardsen?
ja, niet alle zijn natuurlijke directe afstammelingen, er zitten verschillende generaties tussen
het bewustzijn heeft zich in de jaren naar het aantal mensen gesplitst en kon van daaruit weer verder groeien en splitsen
uit de eerste generatie zijn tweelingzielen voortgekomen die zich in de volgende generaties weer opsplitsten,
vandaar dat men nu op zoek kan zijn en blij kan zijn na het vinden van een wederhelft

zijn wij twee wederhelften?
ja jullie zijn van een generatie van de eerstgeborenen,
jullie hebben op lemurie geleefd,
jullie zijn tweelingzielen die elkaar hebben teruggevonden

zijn wij de eerste afsplitsing van de eerste generatie?
jullie zijn de eerste generatie, de eerstgeborenen, jullie zijn van de eerste splitsing

zijn jullie ook tweelingziel of zijn jullie de basisziel die daarna is gesplitst?
nee Tom wij zijn de basis

kunnen alle afgesplitsen zielen groeien tot opgestegen meester of is het de bedoeling dat ze eerst groeien naar eenheid met hun tweelingziel
het hoger doel is uiteindelijk dat alle tweelingzielen weer samenkomen
iedere ziel kan wel een opgestegen meester worden
de opgestegen meesters zijn onderdeel van het hoger plan

bedoel je dat iedere tweelingziel opgestegen meester kan worden?
ja

hoort bij iedere tweelingziel een wederhelft?
nee

en waarom niet?
gevoelsmatig wel want zijn of haar hele aardse leven zal het bewust of onbewust zoeken naar de wederhelft
het hoeft niet samen te zijn om over te gaan

nu hebben onze tweelingzielen erkaar gevonden, is dit tijdeljk voor dit leven en kunnen ze elkaar in een volgende leven elkaar weer loslaten?
ja dat is mogelijk zolang incarnatie nodig is en wil het niet zeggen dat je elkaar in dat volgende leven weer tegen zult komen
dat je elkaar weer tegenkomt in een leven heeft ook met een leerproces van dat leven te maken

en wat gebeurd er met tweelingzielen als incarnatie niet meer nodig is?
dan mogen ze opstijgen als meesters en blijven ze samen
pas als beide helften zijn volleerd komen zij samen en stijgen dan op

klopt het dat jullie als eerste generatie geen tweelingziel hebben
dat klopt

zijn alle “groten” van de aarde 1ste generatie
ja
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 61
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: De nieuwe Tijd   ma 5 nov - 21:11


Anna schreef:
Dank voor jullie prachtige channeling!!
Naast Atlantis vind ik dit over Lemurië
ook gingantisch interessant onderwerp.
Ik heb het idee dat momenteel veel mensen
zich bewust beginnen te raken dat ze
hiermee een connectie hebben.

Op een of andere manier ervaar ik zelf dat ook.
Wat ik ook boeiend vind is over Kadumah Elohim,
Rochev Ba’a’ra’vot maar vooral over de Shechinah-Esh.
Bijzonder ook omdat het ook in het Hebreeuws is,
hier volg ik sindskort een studie in.
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 61
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: De nieuwe Tijd   ma 5 nov - 21:12


romeo schreef:


Ik ken dit niet Anna, kan je hier wat meer over vertellen?
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 61
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: De nieuwe Tijd   ma 5 nov - 21:12


Maíre schreef:
Ik ben op Kadumah Elohim gaan zoeken op internet, ik weet dat Elohim het
Goddelijke betekend maar verder ben ik er niet bekend mee.

Het is een Hebreeuwse naam, behorende tot de Lemuriaanse Groep; de Lemuriaanse
naam is Hoa Yawee Maru;
de Kryonse interpretatie (multidimensionaal wezen welke bij Mount Shasta verblijft)
is: Interdimensionaal bewustzijn.

Als je me nu vraagt; wat vertel je nu aan ons?....dan weet ik het niet maar ik vind
het onderwerp heel interessant om verder te onderzoeken.

Ik wil hier vanmiddag ook over gaan channelen om er meer inzicht over te krijgen.

De link naar het onderwerp wat ik heb gelezen is:
http://www.vincentrikkerink.nl/kosmologie/12-dna-lagen

Wink
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 61
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: De nieuwe Tijd   ma 5 nov - 21:13


Anna schreef:
Het is inderdaad Hebreeuws!
En ik hoop dat je middels channelen meer
te weten mag/kan komen over dit interessante onderwerp.
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: De nieuwe Tijd   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
De nieuwe Tijd
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Spiritueel Wakker :: Ascensie, de Nieuwe Tijd, Lichtwerk & Lichtwerkers :: Nieuwe Tijd-
Ga naar: