Spiritueel Wakker

Spiritueel en paranormaal forum
 
IndexInloggenRegistreren
DIT FORUM IS GESLOTEN!! * * (gezien het feit dat er geen mogelijkheid is om het forum op slot te zetten maar alleen definitief te verwijderen, heeft het alleen nog een functie als data bank * *

Deel | 
 

 Spiritisme

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 61
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Spiritisme   do 14 nov - 0:52

Spiritisme


Het spiritisme is een theorie die er vanuit gaat dat de dood een splitsing is van ziel en lichaam. 
De geest leeft aldus voort. In de 19e eeuw herleefde het oude geloof dat geesten van overledenen soms gezien of gehoord konden worden. 
Geesten zijn geen spoken gehuld in lakens, maar de zielen van overleden personen die het fysieke lichaam hebben verlaten en als het ware 
gevangen zitten tussen twee levens of twee werelden, of zijn heengegaan naar het 'hiernamaals', maar op aarde nog iets te vereffenen hebben. 

Achtergebleven familieleden krijgen soms signalen door dat de ziel van de dode nog rondwaart, wat zowel beangstigend als geruststellend kan zijn. 
De uitvinding van de fotografie bracht zelfs bewijzen: Ontwikkelde foto's gaven soms vormen van geesten te zien. 
Het geloof in dit spiritisme nam verder toe toen er meldingen kwamen van klopgeesten
Vreemde geluiden en verplaatste voorwerpen in huizen konden niet anders dan door een poltergeist worden veroorzaakt.

Tegelijkertijd doken er media op. 
Media zijn de menselijke schakels tussen doden en levenden en zijn door hun paranormale gaven in staat contact te leggen met zielen. 
Ze maakten grote indruk op Europese koningshoven door voorstellingen met o.a. zwevende tafels en het laten zweven van het eigen lichaam. 
Ook seances werden populair. 
Dit zijn bijeenkomsten waarin wordt gepoogd contact te leggen met de geesten van overledenen. 
Deelnemers zitten rond een Ouijabord waarop antwoorden op vragen door geesten worden gespeld, of rond een tafel waarop een aantal kloppen of 
bewegingen ervan een ja of nee betekent. 
De interesse in spiritueel denken nam in de vorige eeuw wat af door verhalen over oplichters en de naïviteit van mensen.

Pendelen
Pendelen is het zoeken naar antwoorden op vragen door een ketting met een gewichtje met een punt, een pendel geheten, boven een voorwerp of 
pendelkaart/kleedje met mogelijke antwoorden te houden. 
Er wordt een vraag gesteld, waarna de pendel door spiertrillingen gaat bewegen en naar het antwoord op de kaart slingert. 
Pendelen is een methode om ratio en intuitie met elkaar in balans te brengen door het onbewuste te verkennen en antwoorden die verscholen zitten 
in elk mens, op te diepen. 
Het is dan ook het meest geschikt om vragen te beantwoorden die op geen enkele wetenschappelijke manier kunnen worden beantwoord.

Bandstemmen
Het eerste onderzoek naar stemmen uit het hiernamaals vonden een halve eeuw geleden plaats. 
Bandstemmen zijn geluidsfragmenten met stemmen van mensen die niet lijfelijk aanwezig zijn tijdens de opname. 
Ze worden opgevangen via een radio of tv-toestel. 
Onderzoekers menen dat deze stemmen afkomstig zijn van overledenen of van bovennatuurlijke wezens. 
De stemmen, vaak verstopt in ruis, worden middels speciale software gefilterd uit de opnames, of worden luid afgespeeld. 
Men noemt ze ook wel EVP, ofwel Electronic Voice Phenomena. 
In de VS is EVP zeer populair en leidde tot de speelfilm 'White Noise'.

Exorcisme
Niet alle geesten zijn zo aardig. 
Pogingen om een boze geest of entiteit uit iemands lichaam te drijven heet ook wel duivelsuitbanning of exorcisme. 
De persoon is hierbij bezeten door de demon of 'duivel', heeft de controle over zichzelf verloren en vertoont ernstige gedragsstoornissen. 
Uiterlijke symptomen daarvan zijn bijv. een onverklaarbaar grote fysieke kracht, het vloeiend spreken van vreemde talen die onbekend zijn voor de 
bezetene en een afkeer voor het heilige.
Door middel van het uitspreken van bezweringen en handopleggingen wordt de lijder bevrijd van de kwade invloeden. 
Van oorsprong was het fenomeen een speciaal ritueel in de Katholieke Kerk, tegenwoordig wordt het in breder verband gezien.Bron: InfoNu.nl


Laatst aangepast door Maire op do 14 nov - 3:42; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 61
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Parapsychologie   do 14 nov - 3:33

Parapsychologie is de (pseudo)wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek op het gebied van de buitenzintuiglijke waarneming
Dit heet ook wel ESP, een afkorting voor Extrasensory Perception. 
Het komt neer op het vermogen om te communiceren met anderen, of het bewustzijn van iets, zonder gebruik te maken van de gewone zintuigen. 


Voorbeelden hiervan zijn telepathie, helderziendheid en psychokinese. 
Deze verschijnselen hebben gemeen dat ze niet vallen onder het fundamentele causaliteitsprincipe (wet van oorzaak en gevolg), dat overigens 
vatbaar is voor meerdere interpretaties. 
Bovennatuurlijke zaken zijn dus onder gecontroleerde omstandigheden niet gemakkelijk te onderzoeken, met als gevolg dat kritiek op de loer ligt. Immers, uitblijven van overtuigende resultaten kan volgens sommige wetenschappers en sceptici niet anders betekenen dan dat paranormale 
fenomenen niet bestaan. Daarbij komt dat vooruitgang op andere terreinen zoals neurologie, psychologie en psychofysica leidt tot meer kennis over 
menselijke cognitieve vermogens resulterend in andere verklaringen voor verschijnselen die mensen (nu nog) als paranormaal bestempelen.

Het voorvoegsel 'para' duidt overigens niet op een wereld vol geheimzinnige krachten en machten of tekenen van 'de overkant', maar simpelweg 
betekent het 'naast'. 
Paranormaal geeft dus iets aan dat naast het normale bestaat: Menselijke ervaringen waarvoor geen normale verklaring kan worden gevonden. 
Dit duidt op een beperkt begrip van de wereld om ons heen, ondanks de vele meldingen van deze niet-normale gebeurtenissen en het feit dat deze 
gebeurtenissen plaatsvinden in de huidige wereld waar we allemaal deel van uitmaken. 


Het mysterieuze van de parapyschologie vloeit voort uit het feit dat paranormale zaken buitenzintuiglijk tot stand komen, soms bewegend buiten de 
grenzen van tijd en ruimte. 
Het karakter van de paranormale verschijnselen roept meer vragen op dan de gebeurtenissen zelf. 
Dit komt omdat het gaat om (nog) onbekende fysische gebeurtenissen die uitdagingen oproepen om te denken buiten de huidige kaders. 
Als dit ooit bewerkstelligd wordt, kan men met recht spreken van een wetenschappelijke revolutie.

Aura
Een aura is een verondersteld energieveld bestaand uit een kleurenpalet dat mensen en dieren zou omgeven. 
Gevoelige personen zouden deze aura's, bestaand uit astrale energie of levensenergie, kunnen waarnemen. 
Ook ziekten zouden kunnen worden opgespoord aan de hand van het aurabeeld, alsmede karakterschetsen en de route naar de toekomst. 
Wetenschappelijke bewijzen zijn echter nog niet geleverd omdat de aurastructuur met geen enkel meetinstrument kan worden gedetecteerd. 
Aura-foto's worden verondersteld met gemanipuleerde camera's genomen te zijn, zodat de kleureffecten optreden.

Telepathie
Bestaat het 'zesde zintuig'? 
Sommigen beweren telepathie te ervaren, een zeer tot de verbeelding sprekend vermogen. 
Telepathie is communicatie op een onbekende manier en heet ook wel 'gedachtenoverdracht'. 
Het omvat het zenden of ontvangen van boodschappen, gedachten of gevoelens, zonder het gebruik van taal of technische hulpmiddelen. 
Meningen zijn verdeeld. 
Sommigen vinden het vallen onder 'intuitie', een natuurlijk 'weten', dat bij de een sterker is ontwikkeld dan bij de ander, anderen vinden het inbeelding 
of slechts conclusies gebaseerd op interpretatie. 
De parapsychologie bestudeert het verschijnsel telepathie, dat volgens theorieen op buitenzintuiglijke wijze plaats heeft, hoewel bewijzen niet zijn aan 
te tonen.

Helderziendheid
Helderziendheid valt onder paranormale gaven. 
Het is de gewaarwording van een gebeurtenis, gedachte, gevoel of herinnering die onbekend is voor anderen, of het 'voelen' van een aanwezigheid, 
concreet gezien bijvoorbeeld een brief in een geheime la. 
Dit gebeurt op een andere manier dan via zintuiglijk waarnemen. 
Sommige helderzienden hebben een hulpmiddel (conductor) nodig zoals een foto of een voorwerp. 
Helderziendheid gaat een stapje verder als ook toekomstige gebeurtenissen worden 'gezien'. 
Dit heet ook wel voorschouw. 
Een ander woord voor helderziende is paragnost, medium of psychic. 
Sommige helderzienden treden op als paranormaal genezers en heten dan magnetiseurs of handopleggers.

Tweelingzielen
Het komt een heel enkele keer voor. 
De ontmoeting met een zielsverwant, een gelijkgestemde ziel ofwel soulmate. 
Je hebt de ander nooit eerder gezien of gesproken, maar er bekruipt je een onmiddellijk, vertrouwd en sterk gevoel dat je de persoon al je hele leven 
kent. 
Dit heet een zielsherkenning. 
Er bestaat een gevoel dat je ooit iets heel groots met de ander moet hebben gedeeld, dat je elkaar uit het oog verloren bent, maar nu weer herenigd 
bent. 
Dit heeft niets te maken met liefdesrelaties, maar een band die elke andere normale relatie overstijgt. 
Tweelingzielen kunnen elkaar door omstandigheden weer loslaten, maar vergeten kunnen ze nooit.

Uittredingen of Buitenlichamelijke ervaringen
Buitenlichamelijke ervaringen zijn voor de moderne wetenschap een onvoorstelbare uitdaging. 
Het verschijnsel komt veelvuldig voor tijdens slaap, narcose, ongelukken of andere omstandigheden waarbij de persoon het gevoel heeft het lichaam te 
verlaten. 
Vanuit een bepaald punt in de omgeving ziet hij zichzelf dan bijvoorbeeld op het ziekenhuisbed liggen, op de operatietafel, of in zijn eigen bed. 
Er wordt tevens gemeld dat men zaken heeft 'gezien' en 'gehoord' die de patient onmogelijk had kunnen waarnemen. 
Zo vertellen (bewusteloze) patienten bijvoorbeeld feilloos wat de chirurg tijdens een operatie had gezegd, iets dat met de huidige wetenschap 
onverklaarbaar is, m.a.w. 'onmogelijk'. 
Bewijzen stapelen zich inmiddels op, en geven aan dat de menselijke geest onafhankelijk van het lichaam kan bestaan. 
Dit is iets dat in de huidige denkbeelden onmogelijk wordt geacht, omdat hersenen en lichaam van oudsher aan elkaar zijn 'gekoppeld'. 
Dit is echter niet gebeurd door bewijzen, maar door aannames.

Psychokinese of Telekinese
Psychokinese, afgekort PK, is een beweging op afstand opgewekt door de kracht van de geest. 
Een fysisch object verplaatst zich of valt ergens vanaf, door een persoon die het object niet aanraakt en geen hulpmiddelen gebruikt. 
Dit heet ook wel 'mind over matter', een gevolg van visualisatie van de gewenste situatie. 
Het verschijnsel wordt als zodanig niet wetenschappelijk erkend omdat het volledig in strijd is met de huidige kennis van de fysica, neurologie en 
psychologie.


Een nieuwe impuls aan psychokinese bracht de charismatische Israelische paranormalist Uri Geller.
Het buigen van metalen voorwerpen door geestelijke kracht heeft wereldwijd enorm veel aandacht getrokken na zijn publieke demonstraties. 
Uri is in staat vele soorten metalen voorwerpen zonder fysieke kracht om te buigen, zoals lepels, sleutels, spijkers enz., en hij kan kompasnaalden 
beinvloeden. 
Uri wist magnetische opslagmedia met zijn mentale gaven en hij laat zaadjes in enkele seconden uitgroeien tot plantjes. 
Hij 'leest' tekeningen van anderen door ze na te maken zonder ze gezien te hebben en ook kapotte klokken en horloges zouden door zijn 'mentale 
kracht' weer gaan lopen. 
Sceptici beweren echter dat alles berust op goocheltrucs.

Aardstralen
Aardstralen zijn onzichtbaar. 
Het zijn stralingen, energieen en stoorvelden die schadelijk zijn voor de mens. 
Ze kunnen ziekten veroorzaken en bestaande ziekten verergeren, o.a. afhankelijk van de positie van het bed. 
Aardstralen zouden kunnen worden geneutraliseerd, wat ontstoren heet, of kunnen worden omgezet in minder schadelijke energie zodat men er geen 
last meer van heeft. 
Wichelroedelopers zijn in staat de straling van met name wateraders (de meestvoorkomende), weg te nemen. 
Straling van elektromagnetische bronnen zoals zenders is ook een vorm van aardstralen waar gevoelige (elektrosensibele) mensen last van kunnen 
hebben en die inmiddels moeizaam wordt erkend. 
Naar de negatieve effecten wordt nu wereldwijd onderzoek gedaan.Bron: InfoNu.nl
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
 
Spiritisme
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Spiritueel Wakker :: Spirituele Onderwerpen :: Occultisme en Spiritisme-
Ga naar: