Spiritueel Wakker

Spiritueel en paranormaal forum
 
IndexInloggenRegistreren
DIT FORUM IS GESLOTEN!! * * (gezien het feit dat er geen mogelijkheid is om het forum op slot te zetten maar alleen definitief te verwijderen, heeft het alleen nog een functie als data bank * *

Deel | 
 

 Karma

Ga naar beneden 
AuteurBericht
SnowhawkRegistratie : 04-11-12
Leeftijd : 50
Geboortedatum : 14-08-68
Woonplaats : Noord-Brabant
Aantal berichten : 306
Vrouw Leeuw

BerichtOnderwerp: Karma   ma 5 nov - 8:28

Maire schreef:
Maíre schreef:
Terwijl ik wakker zit te worden met veel thee lees ik onderstaand artikel over "Karma",
ik vind het zo'n mooie en heldere uitleg dat ik het graag wil plaatsen.

Daarnaast vind ik "karma" eigenlijk een bijzonder, apart, onderwerp want je zegt allemaal
weleens "het is je karma...." maar wat is het eigenlijk?


Over karma heeft vrijwel iedereen wel eens gehoord, maar wat betekent Karma nu precies?

De letterlijke betekenis van karma is “handelen”.
Karma wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd.
Dit betekent dat alles wat we doen een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft.
In het Boeddhisme wordt veel aandacht besteed aan de motivatie of bedoeling die achter ons
handelen zit, omdat deze in feite het karma bepaalt.
We gaan in onze jeugd naar school en plukken daar later als we volwassen zijn de vruchten van.
Als je goed je best hebt gedaan met de studie, zul je later wellicht meer verdienen met een betere
baan vinden dan iemand die het nut niet inzag van school en studie.
Natuurlijk is dit wel een heel zwart-witte voorstelling van karma, maar het zal duidelijk zijn dat alles
wat we doen gevolgen heeft, hoe subtiel de oorzaken ook mogen zijn.

Wat is karma en hoe werkt het?

Karma is een Sanskriet woord en betekent handeling en verwijst naar activiteiten die we verrichten met lichaam, spraak en geest.
Deze activiteiten laten indrukken of zaadjes op onze geestesstroom achter, die rijpen tot ervaringen wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan.
De zaadjes van onze activiteiten gaan met ons mee van het ene leven naar het andere en gaan dus niet verloren.
Als we echter geen oorzaak of karma creëren voor iets, dan zullen we ook de gevolgen niet ervaren: als een boer geen tarwe zaait, zal er ook geen tarwe groeien.

Als een gemotiveerde activiteit pijn en ellende tot gevolg heeft voor anderen, dan wordt het een negatieve, destructieve of ondeugdzame activiteit genoemd.
Als een activiteit bewust gewild geluk veroorzaakt, wordt hij positief, constructief of deugdzaam genoemd.
Activiteiten zijn niet inherent goed of slecht, maar worden alleen zo genoemd overeenkomstig het gevolg dat ze veroorzaken voor degene die de actie doet.
Positieve acties veroorzaken prettige ervaringen voor de dader, en negatieve acties veroorzaken problemen en negatieve ervaringen voor de dader.

De werking van oorzaak en gevolg op onze geestesstroom is wetenschappelijk.
Alle gevolgen ontspringen uit oorzaken die in staat zijn hen voort te brengen.
Als we appelzaadjes zaaien, zal er een appelboom groeien en geen Spaanse peper.
Als we Spaanse peperzaadjes zaaien, zal er Spaanse peper groeien en geen appelboom.
Als we positieve activiteiten verrichten, zal geluk volgen en als we negatieve activiteiten verrichten, zullen problemen het resultaat zijn.
Alle geluk en voorspoed die we in ons leven ervaren, zijn dus veroorzaakt door onze eigen positieve activiteiten in het verleden.
Evenzo zijn al problemen veroorzaakt door onze eigen destructieve activiteiten.
Is karma of de wet van oorzaak en gevolg een systeem van beloning en straf?
Heeft Boeddha de wet van oorzaak en gevolg gecreëerd of uitgevonden?

Beslist niet.
Er is niemand die beloning of straf uitdeelt.
Wij creëren zelf oorzaken door onze activiteiten en we ervaren de gevolgen daarvan.
We zijn dus verantwoordelijk voor onze eigen prettige en vervelende ervaringen.
Boeddha heeft het systeem van oorzaak en gevolg evenmin uitgevonden als Newton de
zwaartekracht uitvond.
Boeddha beschreef alleen het natuurlijke proces van oorzaak en gevolg dat in de geestesstroom van elk voelend wezen plaatsvindt.
Hiermee toonde hij ons hoe we het beste kunnen handelen binnen de wet van oorzaak en gevolg teneinde het geluk te bereiken dat we wensen en de pijn te vermijden waar we een hekel aan hebben.

De misvatting dat geluk en lijden respectievelijk beloning en straf zijn stamt waarschijnlijk uit onjuiste vertalingen van boeddhistische teksten.
Is het nodig dat we de gevolgen van al onze daden ervaren?

Als zaadjes in aarde worden gezaaid, zullen ze uiteindelijk opkomen; tenzij er niet aan voorwaarden zoals water, zon en mest is voldaan die essentieel voor hun groei zijn, tenzij ze verbranden of uit de grond worden getrokken.
De uiteindelijke manier om karmische indrukken uit te roeien is door middel van meditatie op de
leegte van inherent bestaan.
Op deze manier kunnen we verstorende emoties en karmische indrukken volledig zuiveren.
Op ons niveau is dat nogal moeilijk, maar door zuivering kunnen we wel het tot rijping komen van schadelijke indrukken stoppen.
Dit is hetzelfde als het onthouden van water, zon en mest aan het zaadje in de aarde, waardoor het niet kan kiemen.

Hoe kunnen we negatieve indrukken zuiveren?

Zuivering door middel van de vier tegenkrachten is erg belangrijk.
Dit voorkomt niet alleen toekomstig lijden, maar verlicht ook de schuld of het zware gevoel dat we nu vaak ervaren.
Door onze geest schoon te maken zijn we in staat de Dharma beter te begrijpen, voelen we ons kalmer en kunnen we ons beter concentreren.
De vier tegenkrachten, die gebruikt worden om negatieve indrukken te zuiveren zijn:

1. spijt hebben,
2. besluiten het niet weer te doen,
3. toevlucht nemen en een altruïstische houding ten opzichte van anderen opwekken
4. een beoefening doen om de negatieve energie te zuiveren.

Ten eerste; is het belangrijk te erkennen en betreuren dat we een negatieve activiteit hebben
verricht.
Onszelf verwijten maken en ons schuldig voelen is echter zinloos en slechts een manier om onszelf emotioneel te kwellen.
Door oprecht spijt te hebben erkennen we dat we een fout hebben gemaakt.
(Bij oprechte spijt hoort uiteraard ook het pogen om onze negatieve daad tegenover iemand goed te maken of ons te verontschuldigen.)

Ten tweede; besluiten we dit soort negatieve daden niet weer te doen.
Als het iets is dat we regelmatig uit gewoonte doen, zoals anderen bekritiseren, dan zou het
hypocriet zijn om te zeggen dat we dat de rest van ons leven niet meer zullen doen.
Het is beter een meer reële tijdsduur te kiezen en te besluiten dat we zullen proberen de activiteit niet te herhalen, maar dat we gedurende die periode vooral oplettend zullen zijn en ons zullen inzetten om niet in herhaling te vervallen.

De derde; tegenkracht is vertrouwen.
Onze negatieve activiteiten hebben in het algemeen betrekking op ofwel heilige objecten zoals
Boeddha, Dharma of Sangha ofwel andere voelende wezens.
Om de goede relatie met de heilige objecten te herstellen vertrouwen we op hen door toevlucht te nemen of hen instructies te vragen.
Om een goede relatie met andere voelende wezens te hebben wekken we een altruïstische houding ten opzichte van hen op, zodat we ons hart wijden aan het bereiken van het boeddhaschap, teneinde in staat te zijn hen op de beste manier van nut te zijn.

De vierde; tegenkracht is iets te doen wat de zaak weer in evenwicht brengt.
Dit kan iedere positieve activiteit zijn om anderen te helpen, of traditioneel bijvoorbeeld het luisteren naar onderricht, een Dharma-boek lezen, neerbuigingen maken, offers aanbieden, de namen van de boeddha's reciteren, mantra's reciteren, beelden of schilderijen van de boeddha's maken, Dharma-teksten drukken, mediteren etc.
De krachtigste neutraliserende oefening is mediteren op de leegte.

De vier tegenkrachten moeten regelmatig herhaald worden.
We hebben vele malen negatieve dingen gedaan, dus we kunnen natuurlijk niet verwachten dat we die allemaal in één keer met een beperkte actie kunnen opheffen.
Hoe sterker de tegenkrachten zijn - hoe groter onze spijt is, hoe krachtiger ons besluit is om het niet weer te doen, etc. - des te krachtiger zal de zuivering zijn.Het is goed om de zuivering door middel van de vier tegenkrachten elke avond voor het slapen gaan te doen teneinde elke negatieve activiteit die we die dag verricht hebben te neutraliseren.

Is de wet van oorzaak en gevolg alleen van toepassing op mensen die erin geloven?

Nee, oorzaak en gevolg werken voor iedereen als een natuurwet, of we dat nu accepteren of niet.
Positieve activiteiten brengen geluk voort en negatieve activiteiten lijden.
Als fruit van een boom valt, valt het naar beneden zelfs als we geloven we dat het omhoog zal
vallen.
Het zou prachtig zijn als we de gevolgen van onze activiteiten zouden kunnen vermijden door er niet in te geloven.
Dan zouden we kunnen eten wat we willen en nooit dik worden of gewoon slapend rijk worden.
Ook iemand die niet in vorige levens en de wet van oorzaak en gevolg gelooft, ervaart geluk als gevolg van de eigen activiteiten in vorige levens.

Als we het bestaan van oorzaak en gevolg ontkennen, proberen we vaak geen positieve activiteiten te doen en negatieve te vermijden.
Zo creëer je weinig positieve energie, maar als je onbezonnen bent creëer je wel eenvoudig veel negatieve energie.
Mensen die de wet van oorzaak en gevolg kennen, zullen proberen op te letten dat wat ze denken, zeggen en doen anderen geen lijden bezorgt en zo proberen schadelijke indrukken op hun eigen geestesstroom te vermijden.

Waarom hebben sommige mensen die veel negatieve activiteiten verrichten succes en lijken ze
gelukkig te zijn en hebben sommige mensen die niet geloven in de wet van oorzaak en gevolg zo'n goed leven?

Als we zien dat oneerlijke mensen rijk zijn, dat wrede mensen respect en macht krijgen, of dat
aardige mensen overvallen worden of jong sterven, is het mogelijk dat we gaan twijfelen aan de wet van oorzaak en gevolg.
Dat komt omdat we alleen kijken naar wat er gebeurt in de korte periode van dit leven.

Veel van de gevolgen die we in dit leven ervaren zijn gevolgen van activiteiten uit vorige levens en veel van de activiteiten die we in dit leven verrichten zullen pas in toekomstige levens tot rijping komen.

De rijkdom van oneerlijke mensen is vaak het gevolg van hun vrijgevigheid in voorgaande levens.
Hun huidige oneerlijkheid laat karmische zaadjes achter, zodat ze in toekomstige levens bedrogen zullen worden en armoede zullen ervaren.
Evenzo krijgen wrede mensen respect en macht door hun positieve activiteiten uit het verleden.
In het heden misbruiken ze hun macht, waardoor ze de oorzaak voor toekomstig lijden creëren.
Aardige mensen die jong sterven ervaren het gevolg van negatieve activiteiten (zoals doden) uit vorige levens.
Hun huidige vriendelijkheid zaait echter zaadjes of indrukken op de geestesstroom waardoor zij in de toekomst geluk zullen beleven.

De exacte manier waarop een bepaalde activiteit tot rijping komt en welke dingen we in het verleden hebben gedaan om een bepaald gevolg in ons leven te bewerkstelligen kan alleen totaal gekend worden door de alwetende geest van een Boeddha.
Wat in de soetra's en tantra's wordt gezegd over een bepaalde activiteit die tot een bepaald gevolg leidt, zijn algemene richtlijnen.
In specifieke situaties liggen de zaken verschillend, afhankelijk van andere oorzaken en
omstandigheden.
Het principe dat negatieve activiteiten lijden veroorzaken en positieve activiteiten geluk verandert echter niet.
In een bepaalde individuele situaties kan een negatieve activiteit, zoals doden, bijvoorbeeld tot
rijping komen als ellende in één van de lagere bestaanswerelden, of als een vroegtijdige dood.
Dit hangt zowel af van veel factoren die de activiteit zwaar of licht maken, als van de
omstandigheden die aanwezig zijn op het moment waarop een specifiek karmisch zaadje tot rijping komt.

Als mensen lijden door hun eigen negatieve activiteiten, kunnen of moeten we dan iets doen om hen te helpen?

Jazeker!
We weten hoe het is om je ellendig te voelen en dat is precies hoe iemand, die de gevolgen van zijn eigen negatieve activiteiten ervaart, zich voelt.
Uit meegevoel en mededogen moeten we zeker helpen.
Zijn huidige positie is weliswaar veroorzaakt door zijn eigen activiteiten, maar dat betekent niet dat we lijdelijk toezien en zeggen: "Oh, wat jammer. Wat zielig, maar je had niet zulke negatieve dingen moeten doen."

Het is niet juist om op een stugge manier over karma te denken.
Iemand creëert wel de oorzaak voor een bepaalde negatieve ervaring door zijn eigen daden, maar wellicht heeft hij ook wel het karma gecreëerd om hulp van ons te ontvangen.
Maar bovenal weten we allemaal hoe wij ons zouden voelen als we ons zelf in die afgrijselijke
situatie bevonden.

We willen allemaal geluk en geen lijden.
Het doet er niet toe wiens pijn of probleem het is, maar deze moet weggenomen worden.
Het is een enorme misvatting om te denken: "De armen zijn arm vanwege hun daden in vorige
levens. Ik zou ingrijpen in het natuurlijke proces van oorzaak en gevolg als ik zou proberen te helpen."

We moeten onze eigen luiheid of onverschilligheid of gehechtheid aan onze superieure positie niet proberen te rationaliseren door oorzaak en gevolg verkeerd te interpreteren.
Een gevoel van mededogen en universele verantwoordelijkheid is belangrijk voor onze eigen
spirituele ontwikkeling en voor de vrede in de wereld.

Iedereen wil gelukkig zijn, maar daar zullen we vooral zelf aan moeten werken door anderen te
helpen.[size=85]Bron: Wereldgeheimen[/size]


Terug naar boven Ga naar beneden
http://snowhawkscall.nl
SnowhawkRegistratie : 04-11-12
Leeftijd : 50
Geboortedatum : 14-08-68
Woonplaats : Noord-Brabant
Aantal berichten : 306
Vrouw Leeuw

BerichtOnderwerp: Re: Karma   ma 5 nov - 8:28

Ik ben het niet eens met deze tekst. Grotendeels althans.

Citaat :
De letterlijke betekenis van karma is “handelen”.
Karma wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd.
Dit betekent dat alles wat we doen een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft.
Klopt.
Citaat :
In het Boeddhisme wordt veel aandacht besteed aan de motivatie of bedoeling die achter ons
handelen zit, omdat deze in feite het karma bepaalt.
Klopt niet, dat is meer de Hindoestaanse versie ervan. Boeddhisme gaat er veel meer van uit dat handelen per definitie neutraal is.

Citaat :
Activiteiten zijn niet inherent goed of slecht, maar worden alleen zo genoemd overeenkomstig het gevolg dat ze veroorzaken voor degene die de actie doet.
Positieve acties veroorzaken prettige ervaringen voor de dader, en negatieve acties veroorzaken problemen en negatieve ervaringen voor de dader.
Hier wordt het al lastig. Voor wie moet het een positieve actie zijn, voor de dader of voor op wie ze een uitwerking hebben? Het woord 'dader' suggereert een bepaalde verantwoordelijkheid. Strikt aards gezien is dat wellicht zo, maar karma gaat niet over strikt aards. Iemand die anderen dood omdat ze hem in de weg zitten, is te onbewust van zijn ware aard, licht, om bewust anders te handelen. Is hij dan nog een dader, op esoterisch niveau bekeken?

Citaat :
De werking van oorzaak en gevolg op onze geestesstroom is wetenschappelijk.
Klopt niet, ik heb nog nooit een wetenschapper iets zien schrijven of zeggen dat er op duidt dat karma een wetenschappelijke basis heeft. Integendeel.
Citaat :
Alle gevolgen ontspringen uit oorzaken die in staat zijn hen voort te brengen.
Als we appelzaadjes zaaien, zal er een appelboom groeien en geen Spaanse peper.
Als we Spaanse peperzaadjes zaaien, zal er Spaanse peper groeien en geen appelboom.
Als we positieve activiteiten verrichten, zal geluk volgen en als we negatieve activiteiten verrichten, zullen problemen het resultaat zijn.
Alle geluk en voorspoed die we in ons leven ervaren, zijn dus veroorzaakt door onze eigen positieve activiteiten in het verleden.
Het zou gemakkelijk zijn als het begrip 'karma' zo eenvoudig zwart-wit uit te leggen als het groeien van een appelboom uit een appelzaadje. Laat ik een heftig voorbeeld nemen om dat uit te leggen:

Een soldaat (A) dood een andere soldaat (B) van de tegenpartij in een oorlog. Nu vinden er op diverse niveau's verschillende gevolgen plaats. Op de eerste plaats veroorzaakt dit doden positieve gevolgen: A blijft leven, het was een kwestie van doden of gedood worden. Daarmee veroorzaakt hij geluk onder zijn familie: geen verdriet om zijn dood, maar het vieren van zijn behouden thuiskomst. Misschien had hij nog geen kinderen en verwekt hij na de oorlog een kind dat een geweldige doorbraak op medisch of wetenschappelijk gebied zal bewerkstelligen waar de hele mensheid voordeel van heeft.
B was in aanleg een gevaarlijke man: hij was een bomexpert en zou een aanval gaan leiden die tot duizenden doden onder de soldaten waartoe A behoorde zou leiden.

B echter had ook familie, en heel het bovenstaande kan over hem in principe ook worden verteld.

De positieve en negatieve gevolgen zijn in feite dus in evenwicht.

Daarmee komen we tot de essentie van karma volgens het boeddhisme zoals ik dat heb geleerd van een boeddhist pur sang: het is een uitnodiging tot ontwikkelen. Niets meer en niets minder.
Voor mij is dat uiteindelijk verandert in: het is dat wat de ziel wenst te ervaren om zichzelf uiteindelijk te ervaren als wie zij werkelijk is.


Citaat :
Er is niemand die beloning of straf uitdeelt.
Wij creëren zelf oorzaken door onze activiteiten en we ervaren de gevolgen daarvan.
We zijn dus verantwoordelijk voor onze eigen prettige en vervelende ervaringen.
Klopt, maar niet in het kader van karma. Gewoon puur omdat we het geboorterecht hebben gekregen ons leven te vormen naar eigen inzicht. Hoe minder inzicht er is, hoe meer het leven ons lijkt te overkomen, hoe eerder we houvast zullen zoeken in een begrip als karma. Hoe meer inzicht, hoe bewuster we dit scheppingsproces aan kunnen gaan. Mijn toekomst wordt niet bepaald door wat ik gisteren dacht, denk of deed als ik dat niet wil. Ik kan NU besluiten een andere richting in te gaan. Nu, in deze seconde bepaal ik mijn toekomst.

Citaat :
Boeddha beschreef alleen het natuurlijke proces van oorzaak en gevolg dat in de geestesstroom van elk voelend wezen plaatsvindt.
Hiermee toonde hij ons hoe we het beste kunnen handelen binnen de wet van oorzaak en gevolg teneinde het geluk te bereiken dat we wensen en de pijn te vermijden waar we een hekel aan hebben.
Hij beschreef daartoe het achtvoudige pad wat ook weer niet zo zwart wit is als geluk bereiken en pijn vermijden.

Citaat :
De misvatting dat geluk en lijden respectievelijk beloning en straf zijn stamt waarschijnlijk uit onjuiste vertalingen van boeddhistische teksten.
Ik vind het een kwestie van boeddhistische begrippen proberen te vertalen naar christelijke normen en waarden.

Citaat :
Zuivering door middel van de vier tegenkrachten is erg belangrijk.
Dit voorkomt niet alleen toekomstig lijden, maar verlicht ook de schuld of het zware gevoel dat we nu vaak ervaren.
Door onze geest schoon te maken zijn we in staat de Dharma beter te begrijpen, voelen we ons kalmer en kunnen we ons beter concentreren.
De vier tegenkrachten, die gebruikt worden om negatieve indrukken te zuiveren zijn:

1. spijt hebben,
2. besluiten het niet weer te doen,
3. toevlucht nemen en een altruïstische houding ten opzichte van anderen opwekken
4. een beoefening doen om de negatieve energie te zuiveren.
1. Spijt: is de meest negatieve en blokkerende emotie die je kunt hebben. Spijt hebben laat zien dat je juist nog weinig begrijpt van de scheppende kracht die in ons allen is. Het laat zien dat we niet begrijpen dat ieder handelen erop gericht is tot verdere ontwikkeling te komen. Wat ik ook mag hebben gedaan in het verleden, het was nodig om te komen waar ik nu ben. Daarbij mag ik in acht nemen dat anderen die betrokken werden in mijn poging tot meer bewustzijn te komen daar ook uit vrije wil waren, weer op zielsniveau bekeken. Ze kozen ervoor mij te helpen net zoals mijn handelen, zelfs al veroorzaakte deze pijn en verdriet bij die ander, ook die ander tot een bepaald inzicht kan brengen en daarom op zielsniveau die ervaring ook werd gekozen.
Natuurlijk kan ik aangeven dat ik het triest vind dat ik verdriet heb veroorzaakt en mijn excuses aanbieden. Maar spijt is een nutteloze emotie.

2. Tja, zo simpel is dat vaak niet: even besluiten het niet meer te doen. Hoe vaak horen we niet van een agressieve echtgenoot die keer op keer beloofde niet meer te zullen slaan. Hij meende het waarschijnlijk nog oprecht ook, maar we zijn meer dan alleen een geest en een ziel. We hebben ook een lichaam met een stel hersenen. Gedrag veroorzaakt patronen in hersenen. Herhaald gedrag veroorzaakt zelfs blijvende veranderingen in de hersenen. Dat is i.i.g. wetenschappelijk aangetoond. Daarom is het zo moeilijk gedrag (en bijvoorbeeld verslavingen) te doorbreken. Een besluit het niet meer te doen is dan ook niet voldoende, we moeten actie ondernemen nieuwe paden in onze hersenen aan te leggen zodat we ook werkelijk een alternatief creëren voor eerder destructief gedrag.

3. Altruistisch gedrag gaan vertonen zonder dat dit werkelijk zo wordt gevoeld, heeft geen enkel nut. Je houdt je ziel echt niet voor de gek. Het gaat om de intentie van het gedrag: wil je werkelijk 'goed' doen of wil je 'bad karma' afwenden? Het universum pikt altijd je intentie op en handelt daarna. Jouw werkelijke overtuiging schept daarmee de werkelijkheid die je ervaart. Als ik een goede daad doe, maar ik denk 'Ja, eigenlijk wil ik dit niet doen, maar ik doe het maar dan dwing ik wellicht positieve gevolgen af' dan is wat het universum hoort: 'ik wil dit niet en eigenlijk geloof ik niet in mijn eigen goedheid en ben ik ervan overtuigd dat ik geen recht op een positieve uitkomst van mijn leven. Daar reageert het universum op en dat zul je dus in je werkelijkheid trekken.'

4. Ik zou liever oefeningen doen die mijn inzicht vergroten.

Citaat :
Nee, oorzaak en gevolg werken voor iedereen als een natuurwet, of we dat nu accepteren of niet.
Positieve activiteiten brengen geluk voort en negatieve activiteiten lijden.
Als fruit van een boom valt, valt het naar beneden zelfs als we geloven we dat het omhoog zal
vallen.
Grappig, want geloven laat zien dat je het niet zeker weet. Er zijn mensen die materie kunnen beïnvloeden omdat ze weten dat er geen beperkingen zijn. Ik kan het niet, mijn overtuiging is daar niet sterk genoeg voor. Maar kijk eens naar yogi-hoppers, die doen dingen die de wet van zwaartekracht tarten. Sjamanen die werkelijk in staat zijn het weer te beïnvloeden.

Citaat :
Het zou prachtig zijn als we de gevolgen van onze activiteiten zouden kunnen vermijden door er niet in te geloven.
Dan zouden we kunnen eten wat we willen en nooit dik worden of gewoon slapend rijk worden.
En zo is het ook. Dat bijna niemand dit zo ervaart, komt omdat we het niet als reële mogelijkheid zien.
Ook iemand die niet in vorige levens en de wet van oorzaak en gevolg gelooft, ervaart geluk als gevolg van de eigen activiteiten in vorige levens.

Citaat :
Waarom hebben sommige mensen die veel negatieve activiteiten verrichten succes en lijken ze
gelukkig te zijn en hebben sommige mensen die niet geloven in de wet van oorzaak en gevolg zo'n goed leven?

Als we zien dat oneerlijke mensen rijk zijn, dat wrede mensen respect en macht krijgen, of dat
aardige mensen overvallen worden of jong sterven, is het mogelijk dat we gaan twijfelen aan de wet van oorzaak en gevolg.
Dat komt omdat we alleen kijken naar wat er gebeurt in de korte periode van dit leven.
Een zoethoudertje voor degenen die het nu zwaar hebben: wacht maar, de wrede meneer krijgt de rekening in een volgend leven wel gepresenteerd. Wat helemaal niet zo hoeft te zijn. Die wrede meneer kwam precies dat doen wat hij moest doen: zijn wreedheid zal bewustzijn in anderen tot ontwikkeling hebben gebracht. Er zullen mensen door zijn wreedheid zijn opgestaan die hebben gezegd: 'Ja maar, dat gaat zomaar niet. Ik doe hier niet aan mee, dit is niet wie ik werkelijk ben.'
Terug naar boven Ga naar beneden
http://snowhawkscall.nl
SnowhawkRegistratie : 04-11-12
Leeftijd : 50
Geboortedatum : 14-08-68
Woonplaats : Noord-Brabant
Aantal berichten : 306
Vrouw Leeuw

BerichtOnderwerp: Re: Karma   ma 5 nov - 8:29

Maire schreef:
Ik wist het....dit gaat een goeie topic worden......hier zal een discussie
over op borrelen....

gast schreef:
karma hoort bij 3D.....
in de ontwikkeling van de aarde en haar bewoners naar 5D is er geen plaats meer voor karma
als er sprake zou zijn van karma in een mensenleven wordt dit nu ook in dat leven opgelost
er wordt geen karmaschuld meer meegenomen naar een volgend leven
na overgaan heeft de ziel inzicht in zijn/haar handelingen van alle levens om er van te leren
Terug naar boven Ga naar beneden
http://snowhawkscall.nl
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Karma   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Karma
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Spiritueel Wakker :: Spirituele Onderwerpen :: Algemeen-
Ga naar: