Spiritueel Wakker

Spiritueel en paranormaal forum
 
IndexInloggenRegistreren
DIT FORUM IS GESLOTEN!! * * (gezien het feit dat er geen mogelijkheid is om het forum op slot te zetten maar alleen definitief te verwijderen, heeft het alleen nog een functie als data bank * *

Deel | 
 

 Lemurie

Ga naar beneden 
AuteurBericht
SnowhawkRegistratie : 04-11-12
Leeftijd : 50
Geboortedatum : 14-08-68
Woonplaats : Noord-Brabant
Aantal berichten : 306
Vrouw Leeuw

BerichtOnderwerp: Lemurie   ma 5 nov - 8:20

Maire schreef:
Lemurië een spirituele wereld

Lemurië was een enorm continent dat heel ver terug in onze ongeschreven geschiedenis
ongeveer 70.000 jaar lang op Aarde bestond.
Gedurende het Lemurië Tijdperk kende het bewustzijn op deze planeet een overwegend
intuïtieve en vrouwelijke energie.
De Lemuriërs beschikten over technologie waarvan wij nog niet eens kunnen dromen.

Zo’n 80.000 jaar geleden, of ongeveer 1000 jaar voordat het continent zonk, leefde er een
stel dat Ay en Tyia heette.
Ay en Tyia waren al in de loop van hun levens fysiek onsterfelijke wezens geworden en
besloten derhalve anderen in onsterfelijkheid en Ascensie te onderrichten in hun Naacal
Mysterie School.
In de loop van haar bestaan leverde deze school zo’n 1.000 meesters in onsterfelijkheid af
tot aan de tijd waarop Lemurië erg snel zonk.

Ongelooflijk intuïtief als ze waren, wisten de Lemuriërs dat hun land onder de golven zou
verdwijnen.
Ze waren er dus goed op voorbereid en er waren dan ook heel weinig slachtoffers.
Terwijl het land onbewoonbaar werd, migreerde vrijwel de hele bevolking naar een gebied dat
in het zuiden grensde aan het Titicacameer in Peru en in het noorden begrensd werd door
Mount Shasta in Californië.

Het evolutiemodel van Lemurië

Toen Lemurië zonk, verwisselden de beide polen van de Aarde van plaats en kwam Atlantis
boven water.
De duizend meesters in onsterfelijkheid van de Naacal Mysterie School gingen naar Atlantis,
naar een van de tien belangrijkste eilanden dat toen Undal heette.
Het eerste wat ze deden toen ze op Undal aankwamen was het oprichten van een gigantische
muur van 12 meter hoog en 6 meter breed, die van het Noorden naar het Zuiden, die het eiland
precies doormidden sneed.
Daarna bouwden ze een kleinere muur die het eiland van Oost naar West doorsneed waarmee
ze het eiland in vier kwartieren deelden.

Deze constructie was ontworpen als een replica van de menselijke geest.
Links: Mannelijk en Rationeel
Rechts: Vrouwelijk en Intuïtief
Links: Mannelijk/Vrouwelijk en Rationeel
Rechts: Vrouwelijk/Mannelijk en Intuïtief

Toen de meesters de deling hadden voltooid, ging de ene helft naar de ene kant en de andere
helft naar de ander zijde van het eiland.
De meesters op de linkerhelft werden de logische denkers, terwijl de groep op de rechterhelft
intuïtieve denkers werden.
Daarna projecteerden ze op het hoofdeiland de tien modellen van de Levensboom, waardoor de
energievortexen uit die locaties begonnen te roteren en de Lemuriërs opriepen naar Atlantis te
komen.
Elk persoon werd tot die specifieke vortex aangetrokken, die met hun ware aarde overeenkwam.

Helaas voorzag het evolutiemodel van Lemurië er in dat slechts acht van de eigenschappen van
de tien vortexen, die de Levensboom vertegenwoordigden, door de Lemuriërs kon worden
ontwikkeld.
Daarom verhuisden de Lemuriërs naar acht locaties (die tot belangrijke steden uitgroeiden)
zodat de overige twee locaties uit bleven.
Hier begon het grote probleem.

De lege energievortexen trokken toen twee onuitgenodigde buitenaardse rassen aan, die zich
toen aan het menselijk bewustzijn toevoegden en deel gingen uitmaken van ons
evolutiepatroon.
Ten eerste kwamen de Hebreeuwen, die op zich geen probleem vormden.
Zij brachten geavanceerde informatie waarover wij zelf niet beschikten, informatie die van
grote waarde was.

Het probleem ontstond met het tweede buitenaardse ras dat door die lege vortex was
aangetrokken. Dit ras kwam van Mars.
Niet zoals we we mars nu kennen, maar die van ongeveer 1 miljoen jaar geleden.
Toen was het een prachtige levende planeet.
De Martianen hadden te lijden van ziektes en eigenlijk werd de planeet toen langzaam
vernietigd door de gevolgen van een Lucifer Opstand die werd aangewakkerd door een zelfde
soort ziekte of geestesgesteldheid waar wij later ook mee geconfronteerd zouden worden.
(ArjunA zou hier de term ‘hoogmoed’ voor gebruiken).

Lemurië en het ontstaan van de godsdienst

Volgens deskundigen mag worden aangenomen dat in Lemurië de basis is gelegd voor de
verering van God in de vorm van een monotheïstische godsdienst (het geloof in het bestaan
van één god).
Zowel het scheppingsverhaal als de nog steeds gebruikte religieuze symbolen zijn alle afkomstig
van Mu (oercultuur).
Ook de vóórouderverering heeft haar wortels op dit verdwenen continent.

Vanuit Lemurië heeft de monotheïstische religie en de vóórouderverering zich over vrijwel de
gehele aarde verspreid.
Tempels met hun priesters en steencirkels zorgden voor de spirituele afstemming met de
universele wetten en de buitenaardse goden.
In Mu golden 10 geboden die vooral morele standaarden vertegenwoordigden (eigendom,
uitbuiting, educatie, geweld enz).
Doel was om een ‘meester’ of ‘heilige’ te worden.
Via de mysteriescholen in Egypte zien we de 10 geboden later terug bij Moses.
Via hem bij de Rozenkruisers, de Tempeliers en Vrijmetselaars (grondwet VS!).

Channelgesprek Romeo-Maíre over Lemurië / Tweelingzielen - 12 apr '12


Lemurie 90-000 jaar

Hoe zagen de aardbewoners en de lumerianen er in de begintijd uit?
Daar is een hele evolutie voor nodig geweest.
De lemurianen en atlantiers is een apart gedeelte daar zij afkomstig waren van de
pleyaden.
De lemurieanen waren donker tot donkerblond van haarkleur en de vrouwen
lichtblond, hun lengte was langer dan die van jullie, hadden overwegend blauwe
ogen, waren zeer intelligent en heel sociaal.
De bewoners van de aarde waren nog in het stenen tijdperk, leefden in grotten
voor het grootste gedeelte, verder vergelijkbaar met de huidige mens op aarde

Heeft de mens altijd een lichaam gehad of hij zij ook alleen energie geweest?
De aardlingen hebben altijd een lichaam gehad, de ontwikkeling bij de mens duurde
alleen veel langer

Is de mens door evolutie afstammend van de aap?
Nee

Hoe is de mens op aarde gekomen?
De mens is op aarde gekomen door inmenging van de bewoners van de Pleyaden.

Is de mens een creatie van buitenaardsen / pleyadiers?
Een mix van buitenaardsen waaruit de mens is ontstaan

Is de mens gecreëerd om de aarde te bewonen en onder controle te houden of
om een andere reden?
Om beide redenen,
De mens is gecreerd om de planeet te bewonen, te bewerken en om de planeet te
laten ontwikkelen,
De aarde ligt in het melkwegstelsel, niet in de pleyaden, om de controle over de
aarde te behouden was de mens nodig;
zie het als het onderhouden van een tuin, om alles te kunnen laten ontwikkelen in
die tuin en tot bloei te brengen is bewerking nofig en ook voeding waarna er
controle overblijft, zo ook met de aarde

Is de aarde ooit opgezet door buitenaardse rassen als een levende bibliotheek die bestudeerd kon worden door de buitenaardsen?
Dat klopt, maar was er eerst voeding en ontwikkeling nodig om van te kunnen leren

In ons eerste leven zijn wij geboren in Lemuirie, zijn wij geboren als buitenaardse
of gecreeerd als aardling?
Jullie waren net als wij, de eerst geborenen op aarde dus rechtstreeks
afstammelingen van de buitenaardsen, een mix van buitenaardsen dus.

Is het bewustzijn van ons ook gecreëerd of was het er al en is het gekoppeld?
Met het creeren van de mens werd zijn lichaam en psyche gecreëerd, het
bewustzijn van de mens is hiermee ook gecreëerd, door buitenaardse invloeden
werd de mens met de psyche gecreëerd door pleyadiers, het oneindig bewustzijn
werd hierdoor automatisch gecreëerd

Kunnen jullie die laatste zin anders aan ons toelichten?
De pleyadiers hebben de psyche van de mens gecreëerd waardoor de mens
ontwikkelde qua psyche met buitenaardse invloeden.
Buitenaardsen hebben geen psyche
Door dit te creeeren werd automatisch het bewustzijn gecreëerd.

Wat bedoelen jullie met psyche?
Je psyche is je ik. je ego en je bewustzijn

Wat hebben buitenaardsen niet van deze 3 ?
Buitenaardsen hebben geen ego, alleen bewustzijn wat weer afhangt van het ras,
daarnaast is ik je ego

Waarom stopt de ego en het ik bij het einde van een leven en waarom wil het bewustzijn verder onwikkelen? hoe zit hoger plan voor het bewustzijn?
Het ego of ik is mensbepalend en is bij ieder leven anders, en start bij ieder leven
opnieuw, het bewustzijn zijn alle ervaringen, alle lessen en alle herinneringen en
gaat met ieder leven mee waardoor het bewustzijn kan groeien

Door wie is het hoger plan gecreëerd voor ieder bewustzijn?
Het hoger plan is gecreëerd door de pleyadiers, dit is een hoger plan voor ieder
bewustzijn op aarde.
Het hoger plan is de uiteindelijke ontwikkeling van de aarde en haar bewoners
omdat de aarde een soort studieobject is van de pleyadiers; een kindje van de
buitenaardsen, hebben zij daar een hoger doel aan gekoppeld

Is het mogelijk dat we hierover een verduidelijking krijgen bijvoorbeeld in de vorm van een droom of kan ik deze verduidelijking ergens lezen, of leren we dit vanzelf?
De vraag, het onderwerp is een zware materie.
De antwoorden die jullie net hebben gekregen niet voldoende om het volledige
hogere doel te begrijpen
Om het te begrijpen is ontwikkeling nodig waar jullie middenin zitten,
geen mens zal jullie info voor waar aannemen mits in dezelfde ontwikkeling.
Om het volledig te willen en kunnen begrijpen zullen dromen en info via schrift zich
vanzelf aandienen wanneer de tijd daar is

Zijn alle mensen op aarde, ooit geboren in lemurie of atlantis als creatie van buitenaardsen?
Ja, niet alle zijn natuurlijke directe afstammelingen, er zitten verschillende
generaties tussen

Het bewustzijn heeft zich in de jaren naar het aantal mensen gesplitst en kon van daaruit weer verder groeien en splitsen....
Uit de eerste generatie zijn tweelingzielen voortgekomen die zich in de volgende generaties weer opsplitsten, vandaar dat men nu op zoek kan zijn en blij kan zijn na het vinden van een wederhelft

Zijn wij twee wederhelften?
Ja jullie zijn van een generatie van de eerstgeborenen, jullie hebben op lemurie
geleefd, jullie zijn tweelingzielen die elkaar hebben teruggevonden

Zijn wij de eerste afsplitsing van de eerste generatie?
Jullie zijn de eerste generatie, de eerstgeborenen, jullie zijn van de eerste splitsing

Zijn jullie ook tweelingziel of zijn jullie de basisziel die daarna is gesplitst?
Nee, wij zijn de basis

Kunnen alle afgesplitsen zielen groeien tot opgestegen meester of is het de bedoeling dat ze eerst groeien naar eenheid met hun tweelingziel?
Het hoger doel is uiteindelijk dat alle tweelingzielen weer samenkomen,
iedere ziel kan wel een opgestegen meester worden.
De opgestegen meesters zijn onderdeel van het hoger plan

Bedoel je dat iedere tweelingziel opgestegen meester kan worden?
Ja

Hoort bij iedere tweelingziel een wederhelft?
Nee

En waarom niet?
Gevoelsmatig wel want zijn of haar hele aardse leven zal het bewust of onbewust
zoeken naar de wederhelft, het hoeft niet samen te zijn om over te gaan

Nu hebben wij, onze tweelingzielen elkaar gevonden, is dit tijdeljk voor dit leven en kunnen ze elkaar in een volgende leven elkaar weer loslaten?
Ja dat is mogelijk zolang incarnatie nodig is en wil het niet zeggen dat je elkaar in
dat volgende leven weer tegen zult komen.
Dat je elkaar weer tegenkomt in een leven heeft ook met een leerproces van dat leven te maken

En wat gebeurd er met tweelingzielen als incarnatie niet meer nodig is?
Dan mogen ze opstijgen als meesters en blijven ze samen,
pas als beide helften zijn volleerd komen zij samen en stijgen dan op

Klopt het dat jullie als eerste generatie geen tweelingziel hebben
Dat klopt

Zijn alle “groten” van de aarde 1ste generatie?
Ja

Terug naar boven Ga naar beneden
http://snowhawkscall.nl
 
Lemurie
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Spiritueel Wakker :: Sjamanisme, wicca, religies en andere culturen :: Cultuur, Geschiedenis & Religie-
Ga naar: