Spiritueel Wakker

Spiritueel en paranormaal forum
 
IndexInloggenRegistreren
DIT FORUM IS GESLOTEN!! * * (gezien het feit dat er geen mogelijkheid is om het forum op slot te zetten maar alleen definitief te verwijderen, heeft het alleen nog een functie als data bank * *

Deel | 
 

 Erich von Däniken

Go down 
AuteurBericht
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 60
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Erich von Däniken   vr 9 nov - 1:58

De Bijbel

De velen door ons bestudeerde bronnen verwijzen nagenoeg allemaal naar dezelfde eeuwenoude
bron als ondersteuning van hun theorieën en verklaringen.
Deze bron is niks minder dan de Bijbel.
De Bijbel is een heilig boek vol mysterieuze teksten die je op verschillende wijzen kan interpreteren.
Veel dingen worden door veel ufologen geïnterpreteerd als bewijzen van het bestaan van
intelligente buitenaardse wezens.
Zo staat in de Genesis, de schepping 1:1-2:7, het eerste deel van het Oude Testament het volgende:

‘En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…’

In deze zin vallen twee aspecten op.
Ten eerste: God schiep de wereld toch alleen?
Waarom spreekt hij over zichzelf in een meervoudsvorm?
Waren er soms meer ‘Goden’ die de wereld hebben geschapen?
In de oertekst van het Oude Testament wordt ook niet over één God
gesproken maar over meerdere Goden: de Elohiem.

Ten tweede worden de mensen naar Gods gelijkenis geschapen.
Hier kan je uit opmaken, als je het letterlijk neemt, dat God qua uiterlijk ook een menselijke
gedaante heeft.
Maar dan kan je je afvragen of het hier wel om God gaat, of zijn het superieure wezens die de
mens schiepen?
Want als God altijd al bestond en dus altijd al een menselijk uiterlijk had, waarom zou Hij dat in de
eerste plaats hebben?
Het uiterlijk van wezens, dus ook van de mens, zijn zo dat ze zich kunnen handhaven onder de
betreffende leefomstandigheden.
Maar dit geldt toch niet voor de onsterfelijke God?

Er staan ook omschrijvingen en ooggetuigenverslagen die schijnbaar verwijzen naar
bovennatuurlijke verschijnselen.
Dit is op zich logisch aangezien de Bijbel, gaande over God die toch zeker bovennatuurlijk is,
vol staat met bovennatuurlijke verschijnselen.
In sommige delen spreekt men echter over dingen lijkend op technologische apparaten en vreemde
robotachtige wezens.

Hier volgen enkele fragmenten uit het Oude Testament uit het Ezechiël,
1:1-28. Getuige is de priester Ezechiël die denkt boodschappers van God waar te nemen:

‘En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en
omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal.
En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden
de gedaante van een mens, ieder van hen vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels.
Wat hun benen aangaat, deze waren recht: en hun voetzolen waren als die van een kalf en
fonkelden als gepolijst koper(…)
En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen, als van
fakkels - zich bewegend tussen de wezens: en het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit.
De wezens snelden heen en weer als bliksemschichten (…)
En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens was een rad.
De aanblik en het maaksel van de radaren was als de schittering van een turkoois; zij hadden alle
vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof er een rad was midden in een rad.(…)
Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend; en bij alle vier waren deze velgen rondom vol ogen.(…)
Als zij ginge, hoorde ik het geruis hunner vleugels als het gebruis van vele wateren, als de stem des
Almachtigen: een dreunend geluid als van een leger, (…)een gedaante, die er uitzag als een mens.
En ik zag iets schitteren als metaal; vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven als vuur omvat door
een hulsel; en vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven door
glans.`
De profeet Ezechiël (links), schilderij van Michelangelo


Zegt u nou zelf, is dit hoe u zich engelen voorstelt?
Als wezens met koperen voetzolen als een kalf met een aanblik als brandende vuurkolen, die
arriveerden per ruimteschip?
Of klinkt dit u allemaal meer als een bezoek van ET in de oren?
Of iets anders…u mag het zeggen.
Maar, zoals verwacht, is dit een fragment die UFO-aanhangers vaak zien als onomstotelijk bewijs
van een bezoek uit de ruimte aan de aarde.
De stormwind in de eerste regel zou dan veroorzaakt worden door stuwraketten en het vuur in het
begin verwijst naar aanjaagraketten.

Blumrich

Een zeer bekend voorbeeld van een aanhanger van de laatste theorie is Erich von Däniken.
Deze Zwitser heeft een geheel eigen theorie ontwikkeld, inhoudende dat buitenaardse wezens in
het verleden zeker bezoek hebben gebracht aan de aarde.
Bewijs hiervoor zouden geschriften, beeldwerken en tekens zijn van oude beschavingen die nu nog
te bewonderen zijn.

Zijn eerste en tevens bekendste boek is "Waren de goden kosmonauten?"
Later zal hij nog aan de orde komen.
Een zeker heerschap genaamd Blumrich, een ingenieur bij NASA, las dit boek en raakte bij het deel
over de profeet Ezechiël zeer nieuwsgierig.
Hij bestudeerde deze teksten uit de Bijbel en maakte berekeningen en constructietekeningen van
het omschreven voertuig.
Er verscheen een ruimteschip op het papier wat een soort combinatie was tussen ruimteschip en
helikopter.
Het volgende fragment uit het deel van Ezechiël 1:1-28 wijst op de helikopter:

‘Boven de hoofden der wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven hun hoofden. En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkander uitgestrekt. En een stem klonk van oven het uitspansel dat boven hun hoofden was; als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.’

Deze vleugels wijzen op de propellers van de helikopter die er in ongeveer 300 v.C. echt nog niet
waren (op de aarde dan).
De wezens hadden, zoals je in een eerder fragment kon lezen, 4 aangezichten.
Blumrich wijst deze aangezichten toe aan de ingewikkelde structuur van het centrale rotormechanisme.
Ook hun aanblik als brandende vuurkolen wijst eerder op een apparaat dan op een werkelijk wezen.
Laat staan een engel of God zelf.
Vreemd was overigens dat de door Blumrich gemaakte tekening reeds al bedacht was door een
ingenieur van NASA die later ook succesvol getest werd.
Blumrich veronderstelde verder dat het ruimteschip een shuttle was, vanwege de bedachte vorm,
die in contact stond met het moederschip.
Zijn bevindingen heeft Blumrich opgeschreven in het boek: The spaceships of Ezekhiël.


De Nazca-lijnen
De Nazca-Lijnen: Een aapje, de 'landingsbaan' en een vogel.


In de Nazca-woestijn in Peru vind je velen wonderbaarlijke lijnen en figuren, die in de grond gekerfd
zijn. Dit zijn de Nazca-lijnen.
Zeer bijzonder hieraan zijn de kaarsrechte lijnen die zich over kilometers uitstrekken.Ze zijn zo recht dat het ten eerste een grote vraag was hoe de primitieve nazca-cultuur deze lijnen
gemaakt had.
De tweede grote vraag was en is nog steeds: waarom zijn deze lijnen gemaakt?

Het zijn niet alleen kaarsrechte lijnen, die voor een primitief volk wellicht een beetje te recht zijn,
maar je ziet er ook een soort landingsbanen die eruit zien als langgerekte zeer symmetrische
driehoeken die uitlopen in 1 of meerdere kaarsrechte lijnen.
Deze lijnen zijn ontzettend lang.
Verder vind je ook nog vele vreemde figuren, die op hellingen zijn gekerfd.

Er zijn spinnen, vissen, vogels en walvissen maar er zijn ook veel vreemdere vormen te zien zoals
gekroonde mannen.
Doordat deze lijnen en figuren zo inmens zich over enorme afstanden uitstrekken in het onmogelijk
om ze te aanschouwen vanaf de grond.
Je moet er echt met een vliegtuigje boven vliegen om er enige blikken op te kunnen werpen.

Dit is vreemd: waarin zouden de Nazca´s al deze ´kunst´ maken terwijl ze het zelf niet eens kunnen
zien. Want ook zij beschikten nog niet over vliegtuigen (voor zover wij weten).

De eerste vraag over hoe de lijnen zijn gemaakt, is inmiddels vrijwel bekend.
De Duitse astronoom Maria Reiche weidde haar leven aan het onderzoeken van de Nazca-lijnen.
Ze is tot de conclusie gekomen dat de figuren eerst in het klein op schaal hebben gemaakt waarna
ze de lijnen via een gedetailleerd schema op de grond overbrachten.

Op de tweede vraag: waarom is het gebouwd?
Heeft ze helaas geen uiteindelijk antwoord kunnen vinden.
Ze heeft gedacht aan een astronomische kalender en een astronomisch prentenboek maar deze
bleken bij nader onderzoek geen opties meer.

Er zijn ook theorieën dat deze Nazca-lijnen godsdienstig van aard waren en bij godenvereringen en
rituelen werden gebruikt.

Er is ook nog een theorie van de toen nog amateur-archeoloog Jim Woodman.
Hij zei dat de Nazca’s misschien wel de mogelijkheid hadden om te vliegen maar dan op manieren
zoals een hete luchtballon.
Maar er zijn geen aanwijzingen dat ze vroeger over deze ballonnen beschikten en het verklaard nog
steeds niet de startbanen.

Vanzelfsprekend zijn er ook buitenaardse theorieën aan dit fenomeen gekoppeld.
Zo zouden de enorme dieren aliëns moeten afschrikken.
Buitenaards leven zou niet welkom zijn geweest en de angstaanjagende spinnen en mannen zouden
dat wel even tonen.

Maar waarom zouden ze dan niet welkom geweest zijn?
Hadden de Nazca’s al een eerdere ontmoeting met buitenaardse wezens gehad die niet zo goed
verliep?
Maar waarom zou een intelligent buitenaards wezen zich laten afschrikken door grondtekeningen?
En waar dienen al die lijnen dan voor?

Hier komen we weer terug op Erich von Däniken die zoals wel vaker weer een eigen theorie
ontwikkelde.
Dit is simpelweg het feit dat dit één van de zo vele cargoculten is naar aanleiding van een
cultuurconfrontatie.
Alleen gaat het in dit geval niet om de eerste blanken die voet aan wal zetten, na aankomst met
een voor de inboorlingen onbekend voertuig.
Nee, nu gaat het om buitenaardse wezens die voor het eerst (deze plek van) de aarde bezoeken.

Het gaat hetzelfde als het eerder genoemde verhaal.
De wezens arriveren per ruimteschip op het plateau van Nazca.
Er ontstaat een trapezevormig vlak.
De Nazca’s hebben nog nooit een ruimteschip of zo’n wezen gezien.
Ze kijken toe terwijl de vreemde wezens allerlei metingen uitvoeren met vreemde instrumenten.
Na een korte periode verdwijnen de wezens weer, de ruimte in.

De Nazca’s beginnen lijnen te trekken en vlakken te maken om de buitenaardse wezens na te doen
en om ze weer terug te halen.
Want, die vlakken hebben de wezens blijkbaar nodig om te komen want ze hadden er zelf ook een
gemaakt bij de aankomst.
Als de wezens (in de ogen van de Nazca’s Goden) niet terugkomen besluiten ze om grote figuren in
de grond te maken om de aandacht van de wezens te trekken.

Ver gezocht of voor de hand liggende waarheid?


De grote godsdiensten

De grote godsdiensten zoals het Christendom, Jodendom en de Islam zijn gebaseerd op een groot
misverstand.
Deze gewaagde uitspraak komt uit de mond van niemand minder dan, het zal geen grote verrassing
zijn, Erich von Däniken.
Waar baseert hij dit op en welk misverstand mag dit dan wel zijn?
Voor het antwoord hierop komen we terug bij de cargo-cultus.
De verhalen van onze godsdiensten komen sterk overeen met de verhalen van de inboorlingen die
Europese ontdekkingsreizigers als Goden gingen vereren.
Het begint bij al deze verhalen met de komst van iets of iemand die heel bijzonder en onbekend is.
In het geval van de inboorlingen is het Columbus die met een onbekend voertuig de eilanden
bereikt.

In het geval van het Christendom is het Jezus Christus, waarvan de biologische moeder een
maagd is.
Dit is onbekend en onmogelijk (in ieder geval bij het gewone aardse volk).
In beide gevallen is het meestal ook zo dat de komst van deze bijzondere persoon aangekondigd
wordt.
In het eerder vertelde voorbeeld van het eiland Tanna was het John Frum die de komst van de
Amerikanen aankondigde.
In het geval van het Christendom was het een engel.
Zowel de Amerikanen als Jezus Christus konden dingen die onmogelijk waren in de ogen van de
inboorlingen/aardse volk.
Zo konden de Amerikanen vliegen (met vliegtuig) en Jezus Christus kon bijvoorbeeld over het
water lopen.
Het volk kreeg in beide gevallen cargo.
De inboorlingen kregen voedsel en bijzondere apparatuur.
Jezus Christus deelde ook voedsel uit door bijvoorbeeld vissen te vermenigvuldigen en brood en
wijn uit te delen bij het laatste avondmaal.

Beiden vertrokken ook weer.
De Amerikanen vlogen gewoon weer weg en Jezus Christus werd gekruisigd en stierf.
Beiden gingen naar de hemel, vanuit de ogen van de betrokkenen.
En in beide gevallen wacht het achtergebleven volk nog steeds op de terugkeer van hun God(en).
De handelingen van de God(en) wordt ook nog steeds nagedaan.
De inboorlingen maakten vliegtuigen van stro en legden landingsbanen aan.
In de Kerk wordt nog elke keer het laatste avondmaal na gedaan door hosties uit te delen en uit
een kelk de wijn te drinken.

In sommige landen kruisigen mannen zichzelf nog wel eens vrijwillig om hetzelfde te doen en voelen
als hun Heer Jezus Christus.
Bepaalde ceremoniële handelingen worden in de Kerk alleen in voorgeschreven kleding uitgevoerd.
Op welk voorbeeld is deze kleding gebaseerd?
En op welk voorbeeld zijn de engelen met hun vleugels en aureolen gebaseerd?
Misschien wel op buitenaards leven?
In beide gevallen verwacht het volk ook dat de terugkeer van hun God(en) de verlossing zal
betekenen.

Wat hiermee wel duidelijk wordt is dat het nu vooral als voorbeeld genomen Christendom zeer veel
wegheeft van een cargocultus.
Maar wie of wat waren dan het voorbeeld van deze cultus?
Een onbekend aards volk dat kon vliegen of misschien technologisch gezien ver ontwikkeld was? Een volk zoals misschien dat van Atlantis?
Of was het een buitenaards volk?
Was Jezus Christus een buitenaards wezen?
Is deze godsdienst dus gebaseerd op een misverstand dat cultuurconfrontatie heet?
Of is er echt sprake van een onverklaarbaar goddelijk gebeuren?


Andere godsdienstige en anderszins bijzondere bronnen

Er zijn nog zoveel meer onverklaarbare geschriften, monumenten en grondtekeningen op de wereld
dan nu verteld is.
Maar enkele gegevens kunnen wij niet voor ons houden.
Om nog heel even verder te gaan op de grote godsdiensten: Zowel het Christendom en Jodendom
als de Islam beginnen allemaal rond omstreeks 2000 jaar voor Christus bij Abraham.
Volgens de Bijbel sprak hij toen met God van aangezicht tot aangezicht.
In het Geheime Boek van Johannes, dit maakt niet deel uit van de bijbel maar van de Nag
Hammadi-geschriften, staat echter dat Christus het volgende zegt over God:

‘Maar onveranderlijk enkel en alleen is Hij, volmaaktheid en licht
is Hij, de Onbegrensbare want niemand ging hem voor om Hem t ebegrenzen;
is Hij, de Onbepaald,
want niemand ging hem voor om Hem te bepalen;
de Onmetelijke,
want geen ander ging Hem voor om Hem te meten;
de Onzichtbare;
want niemand heeft Hem ooit gezien.’

Heeft niemand Hem ooit gezien?
En Abraham dan?
Verder staat in oude Indiase geschriften, onderzocht door Erich von Däniken, dat de aardbewoners
nieuwsgierig vragen aan de Goden waar zij vandaan komen.
En zij zeggen: uit het heelal.
En als de aardbewoners dan vragen: waarom zijn jullie hier?
Volgt het antwoord: om jullie te bestuderen.
Ook in veel andere oude culturen worden er vreemde waarnemingen gedaan, die vervolgens in
verband worden gebracht met Goden.
Een klassiek aspect van een cargocultus dus.

Zo hadden de Eskimo’s het over ijzeren vogels die hun voorvaderen aanvoerden en ook bij de
Indianen werden dondervogels die hun het vuur hadden gebracht gesignaleerd.
In de Indische epo Mahabharrata, die 10.000 jaar oud wordt er talloze keren melding gemaakt van
Vimanas.
Dit betekent: vliegende machines.
Ze hadden verschillende vormen en afmetingen en zouden kwikzilver als brandstof hebben gehad.

Naast deze oude beschavingen en verre volkeren vind je ook in culturen waar we wat meer vanaf
weten vreemde beschrijvingen.
Denk maar aan de Romeinen.
Wij als gymnasiasten weten daar vrij veel van af en weten dat sommige geschreven teksten en
opmerkingen nogal dubbelzinnig en dichterlijk kunnen zijn.
Toch klinken sommige dingen zelfs ons nog vreemd in de oren.

Zo schreef de wereldberoemde filosoof Aristoteles over hemelse schijven (klinkt als vliegende
schotels?) en een meteoor die neerviel uit de lucht, weer opsteeg en elders neerdaalde.
Ook de geschiedschrijver Plinius schreef over een vonk die van een ster spatte, onder het vallen
even groot werd als de maan en boven het aardoppervlak stilhield en even bleef hangen.
Livius zag glanzende spookschepen aan de wereld en een altaar omringt door mannen in witte
kleding.
(Klinkt als het begin van de cargocultus van het christendom?)
Dit laatste werd nog een keer gesignaleerd door iemand anders.

Verder zijn er naast de Nazca-lijnen nog veel meer grondtekeningen te vinden.
Enkele voorbeelden zijn de Reus van Cerne Abbas in Dorset, Engeland en het Witte Paard van
Uffington in Oxfordshire.
Verder vind je nog opvallens veel rotstekeningen in de wereld waar vreemde menselijke wezens
met helmen op zijn afgebeeld.
Voorbeelden zijn de tekeningen van 6000 jaar voor Christus in de Sahara zijn gemaakt en
rotstekeningen bij de stad Ghatsila in India.

Natuurlijk worden er ook nog steeds grote vraagtekens bij bouwwerken als Stonehenge gezet.
Hier enkele foto’s van de genoemde voorbeelden.De Reus van Cerne Abbas vormt met zijn 54 mtr een afschrikwekkend
tafereel, mede door de dreigende knots in de lucht.
Was hij bedoeld om buitenaardse wezens af te schrikken?
Het witte paard van Uffington is 123 mtr lang en alleen goed te zien vanuit de lucht.
Vreemd weer dus dat het gemaakt is door een volk dat niet de mogelijkheid bezat om de
lucht in te gaan.
Bron: Erich von Däniken - Google - Wereldgeheimen

Terug naar boven Go down
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 60
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: Erich von Däniken   za 10 nov - 3:27In het gebied rond de Nazca lijnen, de Nazca woestijn, zijn complete toppen
van bergketens weggehaald.

De bergketens zijn totaal glad............


Ook dit is nog steeds een mysterie want...hoe hebben "ze" dit gedaan?


Niet met een karretje, schep en houweel neem ik aan.......scratch
Terug naar boven Go down
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Gast
GastBerichtOnderwerp: Re: Erich von Däniken   za 10 nov - 20:04

Ik heb hier zijn boek liggen, "Waren de goden kosmonauten".
Ga dit boek toch binnenkort eens lezen.
Terug naar boven Go down
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Erich von Däniken   

Terug naar boven Go down
 
Erich von Däniken
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Spiritueel Wakker :: Universum :: Buitenaards-
Ga naar: