Spiritueel Wakker

Spiritueel en paranormaal forum
 
IndexInloggenRegistreren
DIT FORUM IS GESLOTEN!! * * (gezien het feit dat er geen mogelijkheid is om het forum op slot te zetten maar alleen definitief te verwijderen, heeft het alleen nog een functie als data bank * *

Deel | 
 

 Illuminati - ontstaan

Go down 
AuteurBericht
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 60
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Illuminati - ontstaan   ma 5 nov - 23:53


De Illuminati, ofwel de Verlichten, is een onderwerp wat vele kanten heeft;
- het ontstaan van deze groep;
- de onderliggende boodschap;
- Illuminati en Kerk/Vaticaan;
- complot theorieën;
- fictie of werkelijkheid;
- vrijmetselarij.

Uit Wikkipedia geef ik hieronder (cursief) een korte uitleg over de Rol van de Illuminati;
korte uitleg omdat de Illuminati veel verder gaat...wereldwijd.....zn oorsprong al vindt bij
Galileo.....die een eeuw geboren is voor de uiteindelijke oprichting van de Illuminati.

Rol van de Illuminati
Illuminaten (Illuministen of Illuminati) is de aanduiding voor verschillende historische 'geheime'
genootschappen.
De oudst bekende hiervan is het Spaanse genootschap Alumbrados (letterlijk: de verlichten).
Deze groep hield zich in de 16e en 17e eeuw bezig met het innerlijk leven en de mystiek. Hiernaast bestond er in Frankrijk een groepering die onder invloed stond van Joodse en
Arabische mystiek, het werk van Erasmus, de moderne devotie en het quiëtisme en die anti-
hiërachische ideeën aanhing.
Deze groeperingen kwamen vanaf 1527 zwaar onder vuur te liggen door de activiteiten van de
inquisitie.
Velen werden onterecht vervolgd, net zoals de Tempeliers en de Katharen.
De bekendste Illuminaten zijn lid van de door Adam Weishaupt in het leven geroepen "Orde der
Volmaakbaren".
Tot deze groepering behoorden onder andere Herder en Goethe.
De oorsprong voor de naam Illuminati is onduidelijk.
In het Latijn betekent Illuminati letterlijk 'de verlichten'.

Illuminati is wereldwijd.....regeren zij echt over de wereld....zijn zij degenen die echt de touwtjes in handen hebben...
En waar?.....
Media: wat komt er wel en niet in het dagelijks nieuws?.....
Financieel: wie zijn die uiteindelijk hooggeplaatsten....en hoeveel macht hebben ze......

Wat is het verband tussen de Illuminati, Christendom en het Vaticaan.....
In de tijd van Galileo wilde men meer gaan onderzoeken, er gebeurde heel veel op het gebied
van natuur- en wiskunde....er kwamen discussies op gang....andere zienswijze's.....waardoor
er groeperingen kwamen die zich gingen verzetten.....het Geloof...de Kerk....had enorme
invloed en deed alles wat tegen het Geloof...ofwel het instituut De Kerk...in ging af als
ketterij......

Ook binnen het Vaticaan vormden zich groeperingen....de wereld binnen en ónder het Vaticaan
is groot.....groot en duister.....haar macht nóg groter en reikt heel erg ver......

Grote vraag is eigenlijk...nog altijd....Waarom ontstond die strijd...

De strijd tussen de Illuminati en het Vaticaan...
Het Vaticaan....het kleinste land ter wereld....wat door de eeuwen heen invloed had op alles
en iedereen.....het meest machtige imperium aller tijden.....
Het is bekend dat binnen het Vaticaan documenten liggen die...als ze openbaar zouden worden
gemaakt...de vernietiging van het Vaticaan zullen betekenen......
Documenten waaruit blijkt dat de Illuminati ook binnen het Vaticaan werkzaam is.....

Toen Galileo en Copernicus naar voren kwamen met de ontdekking dat de Aarde om de Zon
draait.....stond dat haaks op dat waar de Kerk voor stond......
Door hen een schrijfverbod op te leggen....een verbod op het schrijven van boeken waarin zij
hun ontdekkingen beschreven.....dacht het Vaticaan het te kunnen indammen omdat ze bang
waren dat men hierdoor de Zon wederom zou gaan aanbidden....het geloof in de Kerk aan het
wankelen zou worden gebracht...

De macht die het Vaticaan bezat kwam onder andere door het feit dat zij...de kerk....het
geloof...macht bezat binnen koninklijke huizen.....het waren hierdoor ook de hooggeplaatsten
....de edelen die het voor het zeggen hadden binnen het Vaticaan.....zij beslisten wanneer een
Paus moest verdwijnen...vooral in de vroege tijd zijn vele Pausen gefolterd en vermoord....

Het Vaticaan beïnvloedt de hele wereld...hoe klein de staat ook is....haar macht en invloed
reikt heel ver.....

Illuminati bestaat uit vele groepringen, met infiltratie binnen het Vaticaan,
één van de Illuminati-takken is de Bilderberg-groep.
Illuminati zijn "de Verlichten", anders denkenden welke na de grote uitroeiïng opging in de
Tempeliers en later Vrijmetselarij.

De oprichting van de Illuminati door Adam Weishaupt in Beieren is de enige officiëel erkende groepering,
één van de zoveel groeperingen die de Illuminati kent en heden ten dage nog steeds actief is.

De Vrijmetselaars, welke voortkwamen uit de Orde van Tempeliers (welke van oorsprong is
ontstaan door 9 monniken), hebben Amerika gemaakt tot wat het nu is.
De Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika is ondertekend door 59
personen, 50 daarvan waren Vrijmetselaars, waaronder George Washington.

Waarom bleef ten tijde van WOII het Vaticaan buiten schot?
Paus Pius XI had zowel met Hitler als met Mussolini onderhandelingen en overeenkomsten.
Waar was het Vaticaan tijdens de Holocaust....?
Waar was het Vaticaan tijdens de uitroeiïng van de Joden, de gaskamers, de concentratiekampen...?
Waarom bleef het Vaticaan nog altijd buiten schot en liet het zich niet horen?
Het Vaticaan, de Katholieke Kerk, een staat in een stad die zoveel macht bezat....
Paus Pius XI wilde zijn overeenkomsten herroepen.....helaas werd hij vermoord...

_________________
سيكون هناك دائما يوم جديد.....

Terug naar boven Go down
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 60
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: Illuminati - ontstaan   ma 5 nov - 23:56


Een complot voor één enkele wereld regering

De samenzweerders van de wereld.
Wie controleert het geld?

De pelgrims van de Heilige Michael zijn er van overtuigd dat de kern van al het kwaad zich
bevindt in hen die de geldstromen van de wereld controleren, ze worden vaak de Internationale
Bankiers genoemd.
Er is echter één woord waar we zelden van horen en nog minder van begrijpen.
Dat woord is: Illuminati.

De Illuminati zijn hooggeplaatste mensen die de Internationale Bankiers controleren in hun
pogingen om de wereld te overheersen.
De leden van deze Illuminatie zijn opgevoed, onderwezen en getraind om achter de schermen
van elk regeringsniveau te worden geplaatst.
Als experts en adviseurs vormen ze het regeringsbeleid om aan de geheime plannen van hun
meesters te voldoen.
Ze lokken mensen uit hun geloof door hen geld, de wereld, het vlees en de duivel aan te
bieden.

De leiding van de Illuminatie is tegen Christus en voor de Duivel.
Ze verblijven altijd in het donker, ongeïdentificeerd en over het algemeen onverdacht.
Ze misbruiken iedereen om aan hun diabolische doelstellingen te voldoen.
Ze werken volgens de verdeel en heers methode en voorzien alle mogelijke partijen van wapens
en geld.
Ze zetten mensen tot vechten en moorden aan.
Alle middelen zijn toegestaan om aan hun doelstellingen te komen.
Ze koesteren de dreiging van atoomaanvallen en zijn in staat om grote hongersnoden te veroorzaken als dat noodzakelijk zou zijn.
Hun eerste doelstelling is het vormen van een wereldheerschappij waarbij ze totale controle willen en uitschakeling van alle geloofsvormen en regeringen.

Hieronder volgen enkele samenvattingen uit “De geschiedenis van de Illuminati”, gemaakt door
Myron Fagan.
In deze documentaire wordt uitgelegd wat de Illuminati is, hoe het is begonnen en hun
samenzwering tot het vormen van een wereldregering aan het einde van de 20st eeuw.

Achter de Verenigde Staten en hun grondwet staat een kleine groep mensen wier drijfveer het
is om de mensheid tot slavernij te brengen en een wereldheerschappij te vormen.
Om een beetje inzicht in de beweegredenen te geven moeten we teruggaan naar het begin.
Dit was in het midden van de 18de eeuw.
We zullen ook de namen noemen van degenen die dit plan hebben bedacht.

Het startsein voor dit satanische plot werd rond 1760 gegeven.
De organisatie kwam toen voor het eerst in de belangstelling onder de naam Illuminati.
De Illuminati werd opgezet door Adam Weishaupt, die bekeerd werd tot het Katholieke geloof,
later werd hij priester.
Op een gegeven moment nam hij, op speciaal verzoek van de Financiers, afstand van de kerk
en organiseerde de Illuminati die hun geldelijke middelen van de Internationale Bankiers kregen.

Iedere oorlog sinds die tijd, beginnende met de Franse Revolutie, werd aangemoedigd door de
Illuminati waarbij zij zich verschuilden achter verschillende namen en vermommingen.
Er wordt hier gezegd dat ze onder verschillende namen gingen opereren omdat er een tijd is
geweest dat de Illuminati in een kwaad daglicht werden gesteld.
Om aan vervolgingen te ontkomen namen Weishaupt en consorten andere namen aan.

Maar waarom namen deze samenzweerders in eerste instantie het woord Illuminati als naam?
Weishaupt zei zelf dat het woord is afgeleid van Lucifer en “Bewaarders van het Licht”
betekende.

De Luciferaanse samenzwering
Weishaupt was een door Jezuïeten onderwezen professor die les gaf aan de Universiteit van
Inglecot.
In deze tijd nam hij afstand van het Christendom en sloot zich aan bij de samenzweerders,
dit was in 1770.
Hij begon met het schrijven van het hoofdplan dat er toe zou moeten leiden dat de Synagoge
van Satan ultieme wereldheerschappij zou verkrijgen.
Als deze eenmaal gevestigd was zou de ideologie van Lucifer verspreid worden onder de
mensen die waren overgebleven na een periode van satanische onderdrukkingen.

Weishaupt was hiermee op 1 mei 1776 klaar.
Communistische landen houden nog steeds jaarlijks feesten om deze grootse gebeurtenis te
vieren.
Dat was namelijk de dag dat Weishaupt officieel klaar was met zijn plan dat de aanzet moest
geven tot het omverwerpen van alle bestaande regeringen en geloofsvormen.
Deze doelen zouden bereikt worden door de mensenmassa’s tegen elkaar op te stoken op
gebieden zoals politiek, economie en andere zaken.
Dit is te vergelijken met de situatie zoals die op dit moment in de Verenigde Staten bestaat.
De tegenover elkaar staande partijen zouden dan van wapens voorzien worden en er zouden
incidenten uitgelokt worden die vechtpartijen moesten veroorzaken.
Hierdoor zou de mensheid verzwakken waardoor uiteindelijk ook de nationale regeringen en
religieuze organisaties aan kracht en invloed zouden moeten inboeten.

Punten uit het plan
De belangrijkste kenmerken uit het plan hielden in dat de Illuminatie de volgende taken moesten uitvoeren:

1. Geldelijke en seksuele chantage moesten gebruikt worden om mensen die zich al op hoge
posities bevonden onder controle te houden.
Als deze eenmaal waren gezwicht voor de leugens, bedrog en verleidingen van de Illuminati
moesten ze worden geknecht door middel van politieke en andere vormen van chantage,
bedreigingen, financieel verlies, openbare vernedering, toebrengen van lichamelijk letsel of zelfs
de dood voor zichzelf of hun gezinnen.

2. De Illuminati die de hogescholen en universiteiten bezochten moesten studenten die
uitzonderlijke mentale eigenschappen bezaten en uit hooggeplaatste families kwamen
aanbevelingen geven voor een speciale training in het Internationalisme.
In dergelijk onderwijs werd voorzien door het geven van studiebeurzen, zoals het Rhodes
Scholarship.
Alle studenten die in aanmerking kwamen voor een dergelijke opleiding werden overtuigd van
het feit dat mensen met grote talenten het recht hadden om te heersen over hen die minder
intelligent waren.
Dit was gebaseerd op de redenering dat de massa niet weet wat er op fysiek, mentaal en
spiritueel gebied goed voor hen is.

Alle belangrijke mensen en studenten die in het web van de Illuminati waren gevangen moesten
als agenten achter de schermen van alle regeringen geplaatst worden als specialisten.
Zij zouden de hoogst geplaatsten plannen opdringen die er uiteindelijk toe zouden leiden dat er
op de lange termijn een wereldregering door de Illuminatie uitgeroepen kon worden.

4. Ze moesten absolute controle over de pers krijgen zodat al het nieuws en informatie zodanig
aangepast kon worden dat de massa ervan doordrongen werd dat één wereldregering de enige
oplossing zou zijn voor alle bestaande problemen.

Nadat we deze vier punten hebben gelezen moeten we toegeven dat onze massa
communicatie op alle vlakken gecontroleerd wordt.
Ook onze regeringen zijn geïnfiltreerd net zoals Weishaupt in de jaren 1700 heeft voorzien.
Helaas zijn er maar weinig mensen op de hoogte van dit feit waardoor ze weinig merken van de
samenhang van alle wereldgebeurtenissen die zich in het heden afspelen.

Als we teruggaan naar de eerste dagen van de Illuminati
Daar Engeland en Frankrijk tot de wereldtop behoorden in de 18de eeuw, verordende
Weishaupt dat er een aanzet gegeven moest worden voor de koloniale oorlogen, inclusief de
onafhankelijkheidsoorlog in Amerika, om het Britse rijk te verzwakken.
Ook kregen ze opdracht om de Franse revolutie op te starten ter verzwakking van het Franse
rijk.

Weishaupt plande het begin van de Franse Revolutie in 1789.
In 1784 echter, een daad van God, kwam de Beierse regering in het bezit van bewijsstukken
die het bestaan van de Illuminati aantoonden.
Dit bewijs had Frankrijk kunnen redden, maar ze geloofden het niet.

Een daad van God.
Waaruit bestond deze daad van God?
Het was 1784 toen Weishaupt zijn opdrachten voor de Franse Revolutie liet uitgaan.
Een Duitse schrijver, met de naam Zwack, had deze orders samengebracht in een boek waarin
ook de hele geschiedenis van de Illuminati en het plan van Weishaupt stond.
Een kopie van dit boek werd naar de Illuminati in Frankrijk gestuurd.
Robespierre stond aan het hoofd van deze tak en hij was ook degene die opdracht had
gekregen om de Franse Revolutie te veroorzaken.
De drager van het boek werd door de bliksem getroffen en was op slag dood.
De politie vond het gezagsondermijnende werk en droeg het over aan de verantwoordelijke
autoriteiten.

Na een nauwgezette studie van het plot, gaf de Beierse politie opdracht om invallen te doen in
alle nieuwe onderkomens van Weishaupt’s meest invloedrijke genoten.
Alle aanvullende bewijzen die op deze manier werden ontdekt overtuigden de autoriteiten ervan
dat de documenten exacte kopieën waren van de samenzweringsplannen die de Illuminati
hadden om de gevestigde orde neer te halen.

In 1785 stelde de Beierse regering de Illuminati buiten de wet en sloot alle cellen van de Grand
Oriënt.
In 1786 publiceerden ze alle details van de samenzweringsplannen.
Kopieën hiervan werden naar alle staatshoofden en kerkelijke leiders van Europa gestuurd.
De macht van de Illuminati was echter zo groot dat deze waarschuwing werd genegeerd.
Illuminati was echter een vies woord geworden en de organisatie ging ondergronds.

Gelijkertijd gaf Weishaupt het bevel om in de loges van de Blue Masonry te infiltreren met als
doel het vormen van geheime genootschappen binnen geheime genootschappen.
Alleen Vrijmetselaars die konden aantonen dat ze het Internationalisme hoog stelden en die
afstand hadden genomen van God werden toegelaten tot de Illuminati.

Om in Engeland te kunnen infiltreren in Vrijmetselaarsloges liet Weishaupt John Robison naar
het vaste land komen.
Robison was een hooggeplaatste Vrijmetselaar in Schotland.
Hij was professor in de natuurlijke filosofie aan de Universiteit van Edinburgh en secretaris van
de Royal Society of Edinburgh.
Robison liet zich niet verleiden door de belofte dat de Illuminati van plan waren om een vredelievende regering op te zetten.
Hij hield de schijn echter zo goed op dat hij een kopie van de herziene samenzwering ter studie en bewaring aangeboden kreeg.

Daar de waarschuwingen met betrekking tot de Illuminati werden genegeerd, brak de Revolutie zoals door Weishaupt voorzien, in 1789 uit.
Om andere regeringen voor de werkwijzen van de Illuminati te waarschuwen publiceerde Robison in 1789 een boek met de titel: “Proof of a Conspiracy to Destroy all Governments and Religions”.
Zijn waarschuwingen werden echter ook in de wind geslagen.

De Napoleontische oorlogen
De mensen die de aanzet hadden gegeven voor de Franse Revolutie besloten om een ander
internationaal complot in gang te zetten.
Dit keer organiseerden zij de Napoleontische oorlogen met als doel het omver werpen van
andere gekroonde hoofden in Europa.

Eén tak van de Financiers schoof geld door naar Napoleon terwijl een andere tak Engeland, Duitsland en andere landen van geldelijke middelen voorzag.
Uiteraard ontvingen alle kampen hun bevelen van de Illuminati.

Onmiddellijk na de Napoleontische oorlogen namen de Illuminati aan dat alle landen genoeg
hadden van al die slepende oorlogen en blij zouden zijn met iedere mogelijke oplossing.
De zetmannen van de Illuminati organiseerden hierom het zogenaamde Congres van Wenen.
Tijdens deze bijeenkomst werd er een poging ondernomen om de eerste alliantie van landen te
creëren.
Het was tevens hun eerste poging om tot een wereldheerschappij te komen.
De Illuminati hield vast aan de theorie dat ieder staatshoofd tot aan zijn oren in de schuld
stond bij hen.
Dit zou hen tot gewillige pionnen maken.
De Tsaar van Rusland torpedeerde hun plannen echter.
De woedende Financiers zweerden toen de eed dat ze eens de Tsaar en zijn hele familie
zouden vernietigen.
Deze dreiging werd in 1917 uitgevoerd.

We moeten in ons achterhoofd houden dat de Illuminati geen plannen op de korte termijn
maakten.
Normaal gesproken gaat een samenzweerder ervan uit dat de doelstellingen van zijn plan
tijdens zijn leven gerealiseerd worden.
Dit is echter niet het geval bij de Illuminati.
Ze hadden het natuurlijk prachtig gevonden als hun plannen tijdens hun leven waren
uitgekomen maar, ze opereerden normaal gesproken op zeer lange termijn.
Of het nu jaren of zelfs eeuwen moet duren, zij geven hun plannen van generatie op generatie
door om het complot gaande te houden tot hun plannen zijn verwezenlijkt.

Het desastreuze gedrag van de Tsaar in Wenen vernietigde de Illuminati echter niet,
zij namen gewoon een nieuwe strategie aan.
Ze realiseerden zich volledig dat het idee voor het vormen van een wereldregering de grond in
was geboord.
Ze besloten daarom dat het voor het moment beter was om hun greep op het monetaire
systeem van Europa te verstevigen.

Het controleren van de economie
In een eerder stadium had de Illuminati het resultaat van de Slag van Waterloo vervalst.
De Financiers hadden het verhaal verspreid dat Napoleon de slag had gewonnen.
Dit veroorzaakte grote paniek op de aandelenmarkt van Engeland.
Alles was tot een absoluut nulpunt gedaald.
De internationale bankiers kochten daarop alle aandelen voor een grijpstuiver.
Dit gaf hen complete controle over de economie van Engeland en de rest van Europa.

Direct na het Congres van Wenen dwongen de Internationale Bankiers Engeland tot het
opzetten van een nieuwe bank van Engeland.
Zij hebben hier tot op de dag van vandaag de macht over.

Weishaupt stierf in 1830, maar vlak voor zijn dood schreef hij een herziene versie van de oude
Illuminati samenzwering.
De organisatie moest onder diverse namen alle internationale organisaties en groepen in hun
macht krijgen door het geven van onder andere organisatorische en geldelijke steun.
Hun agenten moesten posities zien te verwerven op alle leidinggevende posten.

Het revolutionaire programma
In 1848 schreef Karl Marx, op aanwijzingen van de Illuminati, zijn communistisch manifest.
In dezelfde tijd schreef professor Karl Ritter van de universiteit van Frankfurt een tegenhanger
van het werk van Marx.
Hij deed dit onder leiding van een andere groep Illuminati.
Het idee hier achter was dat er op die manier twee kampen werden gesticht die het later
gewapenderhand tegen elkaar op zouden kunnen nemen.
Het uiteindelijk idee achter deze opzet was de vernietiging van alle politieke en religieuze
instanties.

Het werk dat door Ritter was begonnen werd na zijn dood afgemaakt door de filosoof Friedrich
Wilhelm Nietzche.
Nietzche hielp op die manier met het ontwikkelen van het racisme en het nazisme.
Deze twee werden gebruikt bij het beginnen van de beide wereldoorlogen.

In 1834 werd de Italiaanse revolutionaire leider Guiseppe Mazzini door de Illuminati uitverkoren
om hun revolutionaire plannen te vervolmaken.
Hij diende deze zaak tot zijn dood in 1872.
Enige jaren voor zijn dood had hij echter een Amerikaanse generaal bij de Illuminati
geïntroduceerd.
Deze Albert Pike was gefascineerd door het idee van een wereldregering.
Uiteindelijk kwam hij aan het hoofd te staan van deze Luciferaanse samenzwering.

Tussen 1859 en 1871 werkte Pike een militaire blauwdruk uit voor drie wereldoorlogen en
diverse revoluties.
Deze moesten ervoor zorgen dat de samenzwering zijn laatste fase in kon gaan.

Wereldoorlogen

W.O. I
De Eerste Wereldoorlog moest uitgevochten worden om een eind te maken aan de regering van
de tsaren in Rusland.
Dit tengevolge van de tegenwerking door de Tsaar tijdens het congres van Wenen.
Ook zou Rusland moeten eindigen als een communistisch bastion.
De door de Illuminati veroorzaakte meningsverschillen tussen het Duitse en het Britse rijk
moesten gebruikt worden om deze oorlog in gang te zetten.
Na afloop van de oorlog moest het communisme verder uitgebreid worden en een eind maken
aan andere regeringen en geloofsovertuigingen.

W.O. II
De Tweede Wereldoorlog moest, wanneer en als het nodig was, veroorzaakt worden door de
tegenstellingen tussen het Fascisme en het Zionisme te versterken.
Tijdens deze oorlog moest het Communisme zodanig aan kracht winnen dat het op gelijke voet
zou komen te staan met het christendom.
Als dit punt eenmaal bereikt was moest het christendom ingekapseld worden tot de tijd voor
uitroeiing rijp was.

W.O. III
De derde wereldoorlog moest begonnen worden door agenten van de Illuminati die moesten
stoken tussen de Zionisten en de Moslims.
Deze oorlog zou op een zodanige manier gedirigeerd moeten worden dat de gehele Islam en het
politieke Zionisme, Israël, met elkaar in strijd raken.
Er zou dan wederzijdse vernietiging op moeten treden en de overige landen zullen gedwongen
worden met elkaar te strijden.
Totale uitputting op fysiek, mentaal, spiritueel en economisch gebied zou het gevolg moeten
zijn.
Deze fase zou de ideale achtergrond vormen voor het tot stand roepen van een
wereldregering.

De wereldregering
In de laatste fase van de samenzwering zou de wereldregering bestaan uit een centrale
dictator, het hoofd van de Verenigde Naties, de Illuminatiegroep (Raad van Buitenlandse
Betrekkingen) van de Verenigde Staten, een paar miljardairs, de Communisten en
wetenschappers die hun trouw hadden aangetoond.
Alle anderen zouden totale slaven van de samenzwering worden.

In de verenigde Staten van net na de Eerste Wereldoorlog stichtte de Illuminati de Raad van
Buitenlandse Betrekkingen (CFR – Council on Foreign Relations).
Deze Raad bestaat uit de Illuminati die nu in Amerika opereren.
De toplaag van deze Raad bestaat uit rechtstreekse afstammelingen van de allereerste
samenzweerders.
Er zijn er echter veel die hun naam hebben veranderd.

Er bevindt zich een gelijksoortige organisatie in Engeland, opererend onder de naam: British
Institute of International Affairs.
Er zijn identieke organisatie werkzaam in Frankrijk, Duitsland en anders landen.
Alle afdelingen hebben talloze subsidieregelingen en organisaties in het leven geroepen die
doorgedrongen zijn tot de kern van alle belangrijke regeringszaken.
Alles staat onder absolute controle van de Illuminati.

In bovenstaand stuk wordt alleen het topje van de ijsberg getoond.
De activiteiten en de oorsprong zijn in vogelvlucht voorbij gekomen.
Je kunt je nu wellicht een klein beeld vormen waarom we zeggen dat de kern van het kwaad
ligt bij diegenen die de geldstromen controleren.
Als we echte gerechtigheid en vrede in de wereld willen hebben moeten we eerst alle landen
vrij maken van de invloed van de Internationale Bankiers.


Bron: o.a. Wikipedia-Wereldgeheimen-Earthwatcher-Vatican City State-Disclosure

_________________
سيكون هناك دائما يوم جديد.....
Terug naar boven Go down
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 60
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: Illuminati - ontstaan   di 6 nov - 0:06

Bij het woord elite denken de meeste mensen aan een groep rijke lieden die zichzelf vermaken met deftige feestjes en paardenraces. Maar het is iets totaal anders.

De elite, althans het deel van de elite dat zich de illuminati ("de verlichten") noemt, bestaat in de kern uit 13 steenrijke, zionistische families. Hun namen zijn waarschijnlijk Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bruce, Cavendish, De Medici, Hanover, Hapsburg, Krupp, Plantagenet, Romanov, Sinclair en Windsor, maar deze lijst wordt zo angstvallig verborgen gehouden voor de buitenwereld, dat sommige bronnen op een aantal plekken een andere naam noemen. Ze worden ondersteund door 300 andere families, vaak met bekende namen zoals Agnelli, Bush, Ford, Kuhn, Loeb, Montgomery, Morgan, Roosevelt en Schiff . Daaromheen bewegen zich nog een heleboel machtsbeluste lieden, zoals Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Hillary Clinton, Warren Buffet, etc. Tezamen controleren ze praktisch alle macht en het geld in de wereld.

"De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid over algemene zaken,
is dat ze geregeerd worden door slechte mensen."
- Plato

Ze beheren talloze organisaties en ordes, zoals het Vaticaan, de Verenigde Naties, de Wereldbank, de CIA, de NSA, NASA, Bilderberg, Thule, Skull & Bones en vele anderen. De illuminati werken al honderden jaren aan een geheime agenda, die hen in kleine stapjes toe moet brengen naar een Nieuwe Wereld Orde. Dit houdt in dat de wereld nog maar één regering heeft die alles controleert en waarin de burgers vrijwel geen enkel recht meer hebben. Dit mogen dan geen ruim 7 miljard burgers meer zijn, zoals nu, maar nog maar maximaal 500 miljoen. De rest dient uitgeroeid te worden.

De illuminati hebben ieder respect voor een mensenleven verloren en zijn corrupt tot op het bot. De bloedlijnen van de 13 families gaan terug tot in de Sumerische tijd en ze houden deze lijnen zo zuiver mogelijk door steeds onderling te trouwen. Ze vormen tevens de top van de machtigste organisatie ter wereld, de vrijmetselarij. Ze hebben hun plannen vastgelegd in een 'stonehenge'-achtig monument in Georgia, VS, de zogenaamde "Georgia Guidestones". Op dit monument staat niets vermeld over hun duistere aard, maar die houden ze dan ook angstvallig geheim.

http://www.hetgrotereplaatje.nl/images/Georgia_Guidestones.jpg


De wortel van al het kwaad

De oorsprong van de illuminati is niet menselijk, maar buitenaards. Ruim 4.000 jaar geleden landde er een groep reptiel-achtigen met het plan om (ongezien) de Aarde te veroveren. Doordat ze de kunst van gedaanteverwisseling verstaan, deden ze zich voor als normale mensen, die generatie op generatie meer macht en geld vergaarden. Een reptielachtige is niet aan één menselijk lichaam gebonden. Dit ras kan duizenden jaren oud worden, dus als er één mensenlichaam te oud geworden is, gaat hij gewoon weer verder met een nieuw lichaam. Voor de buitenwereld lijkt dit een nieuwe telg uit de familie.Beeldje van "Het Beest"

De 300 families om de 13 kernfamilies heen hebben vrijwel altijd ook bloedlijnen die verwant zijn aan de arische hoofdbloedlijnen, omdat gedaanteverandering lastiger is met het bloed van 'mengelmoesjes'. Hun ware gedaante laten ze alleen op plekken zien waar er geen enkele kans op ontdekking bestaat, zoals in de kastelen waar de families wonen, speciale afdelingen van ondergrondse steden of bij geheime, satanische bloedrituelen en seksfeesten.
Slechts enkele mensen hebben open en bloot contact met ze. De "Pindar" ("Penis van de Duivel") is het meest vooraanstaande lid van de belangrijkste illuminati-familie - de familie Rothschild - en rapporteert aan de opper-reptielachtige die zich ergens diep onder de grond bevindt, bijgenaamd "Het Beest".

Reptielachtigen zijn de meest negatieve wezens in het universum. Naar menselijke maatstaven zijn ze onvoorstelbaar slecht en gewetenloos. Wie de daden van de illuminati door de jaren heen bestudeert, bekruipt het gevoel dat het inderdaad niet menselijk kan zijn wat daar achter zit. Van het creëren van wereldoorlogen en "terroristische" aanslagen zoals 11 september, het ziek maken van de bevolking via chemtrails, giftige medicijnen en schadelijk voedsel zoals van McDonald's en KFC, het organiseren van occulte bijeenkomsten met satanische bloedrituelen, mensenjachten en sexfeesten vol kindermisbruik, tot aan het vermoorden van goedwillende politici, uitvinders en zelfs pop-artiesten aan toe. Vrijwel alle slechte dingen die er in de wereldgeschiedenis gebeurd zijn, zijn uiteindelijk wel op het conto van deze groep te schrijven.

Het Systeem

De invloed van deze buitenaardsen mag dan afgenomen zijn door de aankomende Ascensie, het machtssysteem dat ze neergezet hebben op Aarde, staat er nog steeds. Het wordt in stand gehouden door miljoenen medewerkers, van geheime diensten tot directeuren van multinationals. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt. Ze zijn doodsbang dat het volk ontdekt wat ze allemaal op hun geweten hebben. Zoals George Bush senior het zei: "If the people knew what we had done, they would chase us down the street and lynch us." ("Als het volk wist wat we gedaan hadden, zouden ze achter ons aan komen en ons lynchen").
Hun angst voor ontdekking door het volk is de enige reden dat ze hun definitieve stap naar de Nieuwe Wereld Orde nog niet gezet hebben. 'We' zijn simpelweg nog met teveel, ze overzien het niet om nu al tot actie over te gaan.

Het uitroeien van de bevolking is dus nog steeds het hoogste punt op de agenda. Maar ook dat moet geheim gebeuren, dus hun beweegruimte is beperkt. Hun plannen hebben al vele jaren vertraging opgelopen. Tot overmaat van ramp worden ze ook steeds meer geconfronteerd met het feit dat er hogere machten in het universum zijn die het überhaupt niet veel verder willen laten komen dan hoe het nu is. De situatie waarin onze machthebbers zich bevinden, is dus uitzichtloos: aan de ene kant hebben ze alle macht op Aarde in handen, maar aan de andere kant kunnen ze er vrijwel niets mee.

Dat verhindert deze elite-kliek er echter niet van om de oogkleppen gewoon op te houden en toch vrolijk verder te gaan met plannen maken. Want ook in het proces naar de NWO toe, valt er genoeg 'leuks' te doen. Ze zien elkaar regelmatig op eet- en seksfeesten, en houden zich bezig met allerlei geheime genootschappen en projecten. Deze geheime projecten strekken zich uit van het bouwen van onderaardse steden, hypermoderne ruimtestations, vliegende schotels en basissen op de maan en Mars, tot tijdreizen, mensenjachten en allerlei bizarre experimenten zoals het clonen van mensen.

De belangrijkste illuminati spenderen hun zomervakantie op de Bohemian Grove in Amerika en de Europese tak ziet elkaar jaarlijks op de Bilderberg Conferentie. Enkele bekenden op de gastenlijst hier zijn o.a. de koninklijke families van Nederland, Engeland en Spanje. Ook de ministers van ontwikkelingssamenwerking zijn hier vaak te vinden, omdat het meeste geld dat bestemd is voor ontwikkelingshulp, traditiegetrouw regelrecht in de zakken van de illuminati verdwijnt. Alle geheime operaties kosten namelijk veel geld, en dat wordt op allerlei illegale manieren binnen geharkt. Zo worden er belastingen geheven die in geen enkele wet terug te vinden zijn, controleert de CIA de wereldwijde drugshandel en laat men de centrale banken geld bijdrukken zonder dat daar een tegenwaarde tegenover staat. Geld uit het niets dus!

Ze genieten van het feit dat ze geheimen hebben voor het volk, dit schept een band met elkaar. En het volk is jarenlang apathisch genoeg gebleken om veel sinistere plannetjes ook ten uitvoer te kunnen brengen. Er zijn maar enkele leden binnen de illuminati die álles weten, want de piramidevormige structuur van het systeem is zo opgezet dat slechts een handjevol mensen het hele plaatje overzien. De rest werkt allemaal op basis van "need to know", er wordt ze niet meer verteld dan nodig is.

http://www.hetgrotereplaatje.nl/images/waking-up.jpg


De Vrijmetselarij

Als een lid van de elite goed presteert, kan hij stijgen in rang. Dit verloopt via de vrijmetselarij. Wie een hogere graad verdiend heeft, krijgt een met veel ceremonie omgeven initiatie in één van de vele vrijmetselaarszalen die de wereld rijk is. Deze vertrekken zijn vaak van ongekende pracht en praal en bevinden zich in of onder gebouwen die iedereen kent, zoals kathedralen, kastelen en regeringsgebouwen.

Bij deze initiatie wordt de vrijmetselaar in kwestie ook ingewijd in een nieuw geheim. Tegenwoordig zijn de meeste van deze geheimen allang op internet te vinden, maar toch zijn ze bij het grote publiek nog onbekend. Ze gaan over zaken als anti-zwaartekracht-technieken, vrije energie, mind control technieken, het universum, stargates, buitenaards leven, het hiernamaals, hoe de dood "overwonnen" kan worden (reïncarneren zonder naar de hemel te gaan), geluidstechnieken waarmee materie onvast of gewichtsloos gemaakt kan worden, etc. De vrijmetselaars waren vroeger werkelijk metselaars, die deze technieken gebruikten. Dit zijn dezelfde technieken die buitenaardsen bij de bouw van de piramides en andere megalitische monumenten gebruikten.

Net als bij andere illuminati-instellingen zoals multinationals, banken, de media, de farmaceutische industrie, de rechterlijke macht en overheden, hebben ook binnen de vrijmetselarij de lagere rangen vaak geen enkel idee aan wat voor systeem ze eigenlijk meewerken. Dit zijn gewone mensen zoals jij en ik. Maar overal geldt: hoe hoger, hoe corrupter. Dit is ook de kracht van dit systeem, en de reden waarom zo weinig mensen uit de school klappen. Zodra ze in de gaten krijgen hoe het systeem eigenlijk werkt, maken ze er zelf al jarenlang deel van uit en voelen ze zich medeplichtig. Ze zijn bang voor de gevolgen als ze gaan praten. Binnen de orde der illuminati wordt het ook niet bepaald op prijs gesteld als er gepraat wordt. Zoals gezegd, een mensenleven is niets waard in deze kringen, dus wie te lastig wordt, wordt gewoon uitgeschakeld.

Om naar een wereldregering toe te werken, hebben de illuminati allerlei globaal operende instanties opgericht. Voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Naties, de NAVO, de Wereldbank, het IMF, de WHO, Unicef en vele anderen. Deze instanties acteren naar buiten toe alsof ze het beste met de burger voor hebben, maar de waarheid is precies het tegenovergestelde.

De Rockefeller's

Wie een beetje onderzoek doet naar de oprichters van al deze instellingen, komt één naam telkens weer tegen: de familie Rockefeller. Hoewel de Rockefellers niet de rijkste illuminati-familie zijn (dat zijn de Rothschilds met een geschat vermogen van 500 biljoen dollar -nee, geen vertaalfout-) zijn ze wel de meest actieve en agressieve familie in hun expansiedrift. De kwaadaardigheid van hun acties en het gebrek aan respect voor hun medemens is stuitend, hoewel ze zich naar buiten toe als filantropen presenteren. Hun favoriete manier van het vernietigen van mensenlevens is het creëren van gewapende conflicten en oorlogen. Dit doen ze doorgaans door het financieren en bewapenen van beide kampen in een conflict en het verspreiden van disinformatie, om ze tegen elkaar op te zetten.

Omdat oorlogen niet overal gecreëerd kunnen worden, richten ze zich daarnaast op het verzwakken van onze gezondheid, met name via kanker. Dit lukt ze aardig. Waar vroeger slechts 1 op de 1.000 mensen met kanker te maken kreeg, is dit tegenwoordig al bijna 1 op de 2. Vooral hun AIDS-campagne was een doorslaand 'succes'. Dit virus creëerden ze net als o.a. SARS, de vogelgriep en de mexicaanse griep in hun geheime laboratoria. Ze verspreidden het via de vaccins van hun farmaceutische bedrijven, en zagen vervolgens tevreden toe hoe het wereldwijd huishield, en soms hele generaties tegelijk wegvaagde, zoals in Afrika. Ondertussen zorgden ze ervoor dat natuurlijke geneesmiddelen tegen kanker, zoals het stofje THC in marihuana, wereldwijd verboden werden.

Maar daar bleef het niet bij, want ook via chemtrails, voedsel en kleding wordt onze gezondheid bestreden. Ze proberen ons voedsel zoveel mogelijk (genetisch) te manipuleren, door essentiële voedingsstoffen te verwijderen en schadelijke elementen toe te voegen, zoals aspartaam en andere chemische troep. Vrijmetselaarsbedrijven die zich hieraan schuldig maken, zijn vaak te herkennen aan het feit dat ze schijnbaar zonder enige moeite de wereld veroverd hebben. Zoals McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Kellogg's en Starbucks. De logo's van deze bedrijven staan vaak bol van de symboliek, want de illuminati zijn gek op geheime symbolen, geometrische waarden en gebaren.

Kleding wordt vaak vervoerd in containers die 'insectenvrij' gemaakt zijn met benzeen, een giftig gas. Wie zo'n kledingstuk koopt en direct aantrekt zonder het eerst te wassen, stelt zijn huid bloot aan dit gif.


De Olympische Spelen in Londen in 2012 moeten een hoogtepunt worden in het bestaan van de illuminati. De hele architectuur van het evenement staat in het teken van vrijmetselaarssymboliek, en er staat "een gebeurtenis" op het programma. Wat dat precies wordt is ons niet bekend, maar als we het Illuminati Kaartspel uit 1995 (14) mogen geloven, wordt het weer niet echt feestelijk. Gelukkig heeft de Galactische Federatie gezegd dat gebeurtenissen à la 9/11 niet meer toegestaan zullen worden op Aarde.Op de foto: net als vele andere illuminati, zien we de CEO's van McDonald's een 'geheim' illuminati handgebaar maken op de presentatie voor de Spelen

Waar zitten de illuminati?

Overal.
Hun tentakels strekken zich uit tot in alle hoeken van ons dagelijks leven. Ze controleren het banksysteem, de media, nieuwsdiensten , de farmaceutische industrie, de olie-industrie, regeringen, de beurs, de rechtspraak grotendeels, geheime diensten, de legers en de wapenindustrie. Ze beïnvloeden de wetenschap, schoolboeken, universiteiten, de journalistiek en Hollywood. Uitvinders die uitvindingen doen op het gebied van vrije energie of andere zaken die bedreigend kunnen zijn voor het establishment, worden afgekocht, bedreigd of vermoord. Ze zijn eigenaar van de grootste mijnen, casino's, ze beheersen via de CIA de complete drugswereld, de sexslavernij, en ga zo maar door.

Simpel gezegd: zolang je braaf je leventje leidt, keurig belasting betaalt en meewerkt, laten ze je met rust. Zodra je echter van de gebaande paden afwijkt en lastige vragen gaat stellen of iets doet dat de plannen van de machthebbers tegenwerkt, kan je leven in no time op zijn kop gezet worden. Duizenden lastpakken uit de wereldgeschiedenis, van JFK tot Pim Fortuyn, van Nicola Tesla tot Jan Sloot, en van Marten Luther King tot Buddy Holly, kunnen er (niet meer) over meepraten.

Angst is het wapen waarmee ze regeren, met de media als hun trouwe boodschapper. Ze proberen ons overal bang voor te maken. Omdat we van de natuur weinig te vrezen hebben, worden de problemen gewoon verzonnen: terrorisme, global warming, mexicaanse griep, koude oorlog, zure regen, noem maar op. Vrijwel al het goede nieuws wordt voor ons achtergehouden, iedere krant en journaaluitzending staat bol van de angstwekkende berichten. Je zou er bijna bang van worden ;o)Het ultieme falen van de Nieuwe Wereld Orde: Ondanks al hun duistere projecten zijn de Illuminati er niet geslaagd om de ontwikkeling en groei van de bevolking tegen te houden

De illuminati zijn spiritueel nauwelijks ontwikkeld, en geloven dus ook niet dat er zoiets als karma bestaat. Ze denken dat het leed dat ze anderen aandoen, zonder consequenties zal blijven. Helaas voor hen werkt karma echter overal en altijd in het universum. Dus op een zeker moment zullen zij, in dit leven of een volgend, de gevolgen van hun daden moeten ervaren. Daarnaast zal iedere ziel na zijn overlijden zijn eigen leven moeten evalueren in de Hemel.

Het is in channelings en door mensen met bijna-dood-ervaringen al vaak gememoreerd: zodra je sterft en je aan je reis naar het Licht begint, valt alles weg wat je gepresteerd hebt op het gebied van carrières, macht en rijkdom. Je voelt alleen nog maar hoe je anderen behandeld hebt, hoe je liefgehad hebt, wat je betekend hebt voor anderen. Wat waren voor iedereen de gevolgen van je keuzes, en hoe ben je gegroeid door je ervaringen? Dat zijn de dingen die tellen voor een ziel, en je weet direct wat je goed en fout gedaan hebt. En deze evulatie is niet vrijblijvend, want je zult zelf ook voelen hoe jouw daden gevoeld zijn door anderen. Iedere pijn, elk verdrietje zul je zelf moeten ervaren.
Matthew, de spirit van een overleden jongen die nu gechanneld wordt door zijn moeder, schreef dat dit een lang en zwaar proces is voor mensen die op grote schaal wandaden verricht hebben. Daarom worden we in berichten die vanuit hogere dimensies tot ons komen, ook altijd aangemoedigd om geen gevoelens van haat tegen de illuminati te koesteren. Zodra het spel hier op Aarde uit is, zijn ze niet te benijden.

Illuminati Hierarchie: http://www.bibliotecapleyades.net/sumer ... iles08.htm

13 Satanic bloodlines of the Illuminati: http://worldtruth.tv/13-satanic-bloodli ... lluminati/

Georgia Guidestones: http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Het rechtssysteem, Vrijmetselarij en Illuminati: http://www.niburu.nl/het-complot/het-re ... inati.htmlBron: Het grotere plaatje

_________________
سيكون هناك دائما يوم جديد.....
Terug naar boven Go down
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 60
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: Illuminati - ontstaan   di 6 nov - 0:11willeke1957 schreef:
ben er helemaal stil van (sh) ..........................Ik denk dat ik dit stuk copieeer en naar mijn vriendinnen stuur! (b-fly)
Bedankt voor het delen! (H)
Terug naar boven Go down
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Maire
Admin
avatar

Registratie : 03-11-12
Leeftijd : 60
Geboortedatum : 03-09-57
Woonplaats : Prov. Utrecht
Aantal berichten : 2279
Vrouw Maagd

BerichtOnderwerp: Re: Illuminati - ontstaan   di 6 nov - 0:12


Het is ook heel bizar Willeke.
Ook niet iets waar je té veel bij stil moet blijven staan of angstig van moet
worden want het is er al eeuwen lang.

Als je helemaal terug gaat zoeken naar de oorsprong, het begin van de Illuminati
dan kom je uit bij de Tempeliers, wat ooit is ontstaan door een aantal monniken.
Dan gaat het zich vertakken en gaat het een geheim genootschap worden,
infiltreren ze, wijdverbreid binnen de meest belangrijke organisatie's en veelal de
rijken, zelfs koningshuizen en het Vaticaan.

Doordat ze enorm belangrijke banden hebben, kunnen infiltreren, hebben ze
invloed op alles wat je maar kunt bedenken.

Ik ben er enorm in geïnteresseerd, het is een heel belangrijk deel van de wereld
geschiedenis, oude beschavingen, religie, koningshuizen, complottheorieën, W.O.II,
rassenhaat, media, farmaceutische industrie, buitenaardsen, vrijmetselarij,
rozenkruisers, noem maar op, overal loopt een directe lijn naartoe.

Romeo en ik zijn al heel erg lang bezig met onderzoeken hiernaar, verbanden
leggen, informatie zoeken en iedere keer komen er weer nieuwe onderwerpen
naar voren en als je in al die onderwerpen (zoals hierboven genoemd) apart nog
gaat zoeken dan komt daar iedere keer weer nieuwe informatie uit naar voren.

_________________
سيكون هناك دائما يوم جديد.....

Terug naar boven Go down
http://www.ayumi-coaching-counseling.nl/
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Illuminati - ontstaan   

Terug naar boven Go down
 
Illuminati - ontstaan
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Spiritueel Wakker :: Genootschappen :: Illuminati-
Ga naar: